รูปแบบการคำนวณใน Excel

เรื่องการคำนวณคือลักษณะเด่นของโปรแกรม Excel โดยหัวใจของ Excel ก็คือสูตรที่ใช้ในการคำนวนนั่นเอง ในการใช้งานเราจะต้องป้อนสูตรการคำนวณให้โปรแกรมคำนวณให้ หรือสูตรการคำนวณที่เป็นรูปแบบที่ Excel มีการคำนวณให้อัตโนมัติก็ได้

รูปแบบการคำนวณใน Excel

รูปแบบหลักๆการคำนวณใน Excel มีทั้งหมด 4 รูปแบบ

1. คำนวณแบบอัตโนมัติ

เป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับโปรแกรม หลักๆของการคำนวณรูปแบบนี้ก็จะเป็นการหาผลรวม หรือหาค่าเฉลี่ยเป็นต้น ซึ่งการคำนวณอัตโนมัติจะช่วยให้การทำงานของเราสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตัวอย่างการคำนวณอัตโนมัติ

ซึ่งการคำนวณอัตโนมัติก็จะมีดังนี้

  • Sum การหาผลรวม
  • Average การหาค่าเฉลี่ย
  • Count Numbers การนับจำนวน
  • Max การคำนวณหาค่าสูงสุด
  • Min การคำนวณหาค่าต่ำสุด

สำหรับการคำนวณข้อมูลอย่างง่ายต้องการแค่ผลลัพธ์พื้นฐาน เพื่อความรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบการคำนวณใน Excel สามารถทำได้โดยคลิกเม้าส์เลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วดูที่ Status Bar จะแสดงผลการคำนวณอัตโนมัติให้เรา

2. การคำนวณแบบกำหนดเองโดยการเขียนสูตรการคำนวณเอง

การคำนวณแบบกำหนดเองในการเริ่มป้อนสูตรใน Excel จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ แล้วตามด้วยสูตรการคำนวณที่ต้องการ สามารถป้อนสูตรในเซลล์หรือป้อนที่ช่อง Formula Bar ก็ได้เช่นกัน

3. การใช้ฟังก์สำเร็จรูปใน Excel

เป็นการใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Excel มาคำนวณหาผลลัพธ์ตามความต้องการของเรา ตัวอย่างเช่นการใช้ฟังก์ชัน COUNTIF, SUMIF, VLOOKUP เป็นต้น