ศัพท์ที่ควรรู้ Facebook Ads เพื่อการวิเคราะห์โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

Facebook Ads คือ การทำโฆษณาผ่านระบบตัวจัดการของ Facebook ซึ่งสามารถไปได้แสดงได้ทั้งแพล็ตฟอร์มของ Facebook และ Instagram เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนบนแอปพลิเคชัน Facebook มากขึ้น

ข้อดีของการทำโฆษณาในระบบตัวจัดการ Facebook

สามารถเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีในระบบตัวจัดการโฆษณาได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ความสนใจ พื้นที่ เป็นต้น ทำให้โพสต์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจสินค้าและบริการของเรามากขึ้นโดยการจ่ายเงินให้กับ Facebook ช่วยเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าได้มากขึ้น

คำศัพท์ในระบบตัวจัดการโฆษณา Facebook ที่ควรรู้

1. Ad Account บัญชีโฆษณา

คือบัญชีโฆษณาของ Facebook ซึ่งรวบรวมการทำงานของ Facebook Ads ไว้ใต้ Ad account ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโฆษณา, ชุดโฆษณา, โฆษณา, การตั้งค่าต่างในระบบตัวจัดการ และอื่นๆ

2. Ads Manage ตัวจัดการโฆษณา

เป็นเครื่องมือตัวจัดการที่ใช้ในการสร้างโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถสร้าง แก้ไข และดูผลลัพธ์การทำโฆษณาได้ทั้งหมด ทั้งในระดับแคมเปญ ระดับชุดโฆษณา และระดับโฆษณา

3. Campaign แคมเปญโฆษณา

แคมเปญโฆษณาคือหน้าหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับการกำหนดวัตุประสงค์ของโฆษณา (Campaign Objective) เป็นการกำหนดให้ระบบโฆษณานำส่งโฆษณาของเราไปให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ

4. Ad Set ชุดโฆษณา

ชุดโฆษณาของ Facebook Ads จะอยู่รองลงมาจากส่วนของแคมเปญโฆษณา ซึ่งใน 1 แคมเปญสามารถมีได้หลายชุดโฆษณา โดยระดับ Ad set เป็นส่วนที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเข้าถึงกลุ่มคน เลือกเพจที่จะทำโฆษณา กำหนดวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดโฆษณา กำหนดภาษา รวมไปถึงตำแหน่งที่จะให้โฆษณาไปแสดง

5. Ads โฆษณา

คือตัวโฆษณาที่เราจะโปรโมท ซึ่งสามารถสร้างผ่านตัวจัดการโฆษณาหรือจะดึงโพสต์จากหน้าเพจมาโปรโมทก็ได้ ใน 1 ชุดโฆษณา ก็สามารถมีได้หลายแอดเช่นกัน

4. Audience กลุ่มเป้าหมาย

เป็นกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊กที่เราสร้างขึ้นมาว่าจะให้โฆษณาไปแสดงที่กลุ่มใดบ้าง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนักยิงโฆษณา โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้จากพฤติกรรม ความสนใจ ตำแหน่งงาน อาชีพ หรือข้อมูลประชากรอื่นๆ ที่เฟซบุ๊กให้มา

5. Budget งบโฆษณา

คืองบโฆษณาที่ต้องจ่ายให้กับเฟซบุ๊ก สามารถกำหนดงบโฆษณาได้ทั้งในระดับ Campaign และ Ad set โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ

  • งบประมาณรายวัน (Daily Budget) เป็นการกำหนดงบโฆษณาต่อวัน ว่าในแต่ละวันจะให้เฟซบุ๊กใช้เงินเท่าไหร่
  • งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Budget) เป็นการกำหนดงบโฆษณาตลอดระยะเวลาที่ทำโฆษณาตั้งแต่วันที่เริ่มต้น จนถึงวันที่สิ้นสุด จะให้เฟซบุ๊กใช้เงินเท่าไหร่

6. Campaign budget optimization (CBO)

คือการจัดการงบประมาณแคมเปญโฆษณาแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะจัดสรรงบให้กับชุดโฆษณาที่มีอยู่ให้เองตามประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละชุด

7. Impression การแสดงโฆษณา

Impression คือ จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง ทุกครั้งที่โฆษณาแสดงเราจะนับ 1 Impression ถึงแม้ว่าโฆษณาจะแสดงซ้ำกับผู้ใช้คนเดิมก็ตาม

8. Reach การเข้าถึง

คือการเข้าถึงโฆษณา หรือพูดอีกอย่างว่าจำนวนคนที่เห็นโฆษณาของเรานั่นเอง ซึ่ง Reach จะนับตามจำนวนคนโดยที่บัญชีผู้ใช้ไม่ซ้ำเดิม อย่างเช่น เมื่อโฆษณาเราไปแสดงคนเดิมเห็นโฆษณาเรา 3 ครั้ง หมายความ มีการเข้าถึง (Reach) = 1 ครั้ง และโฆษณาแสดง (Impression) = 3 ครั้ง ถ้าตามหลักการของนักยิงแอดแล้ว Impression จะมากกว่า Reach เสมอ

9. Result ผลลัพธ์

จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณได้รับผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และการตั้งค่าที่เลือกไว้ อย่างเช่นเราาเลือกวัตถุประสงเป็นแบบข้อความ (Message) จำนวนที่แสดงในช่องผลลัพธ์ก็คือจำนวนคนที่กดโฆษณาแล้วเด้งมาที่แชท (Inbox) หากเลือกโฆษณาเป็นรูปแบบ Engagement ผลลัพธ์ก็จะเป็นจำนวนการมีส่วนร่วม (Engagement)

10. Cost Per Result ราคาต่อผลลัพธ์

ต้นทุนต่อผลลัพธ์ คือต้นทุนโดยเฉลี่ยของโฆษณาต่อผลลัพธ์ที่ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการกำหนดตามวัตถุประสงค์ของโฆษณา เช่น จำนวนคลิกการดูวิดีโอ(Video Views) การมีส่วนร่วม(Engagement) หรือ การลงทะเบียนเว็บไซต์ (Conversion) ซึ่ง Cost per Result จะคำนวณได้จากจำนวนเงินที่ใช้จ่าย หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ จะได้ราคาต่อผลลัพธ์ของโฆษณา

คำศัพท์ที่นำมาเขียนในบทความความนี้เป็นศัพท์หลักๆ ของ Facebook ads ที่นักการตลาดหรือนักยิงแอดใช้ในการดูข้อมูลพื้นฐานหรือวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาใน Facebook