วิธีใส่ลายน้ำใน Excel อย่างง่าย

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel เราจะแทรกลายน้ำเข้ามาเป็นไฟล์ภาพ ซึ่งการที่จะใส่ลายน้ำใน Excel จะต้องไปสร้างไฟล์ภาพไว้ก่อน ในบทความนี้จะให้เตรียมไฟล์ภาพจากโปรแกรม PowerPoint แล้วบันทึกไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ PNG นะคะ

วิธีสร้างลายน้ำ

1. เปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะทำเป็นลายน้ำ ปรับตำแหน่งตัวหนังสือให้เอียงตามความเหมาะสม และใช้โทนสีเทา หรือสีอ่อนหน่อยเพื่อที่เราจะนำไปทำเป็นลายน้ำ ดังตัวอย่างด้านล่าง

2. เมื่อปรับแต่งข้อความได้ตามความต้องการแล้วให้บันทึกไฟล์เป็นไฟล์ภาพ PNG

File —>> Save as —>> เลือกโฟลเดอร์ที่จะวางไฟล์ไว้ —>> Save as type : เลือกเป็น PNG —>> SAVE

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel

3. เมื่อเราได้ไฟล์ภาพมาแล้ว เปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการจะใส่ลายน้ำ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเลือก Page Layout ที่มุมล่างขวา

4. แบ่ง Page Layout เสร็จแล้วให้มาที่ Add Header

5. เลือกแท็บเมนู Hader & Footer —>> เลือก Picture เพื่อแทรกลายน้ำ

6. Insert Picture From a file

7. เลือกไฟล์ภาพที่เราบันทึกไว้ตอนแรก เมื่อ Insert เข้ามาแล้วก็คลิกพื้นที่ว่าง

8. เพียงแค่เท่านี้เราก็สามารถใส่ลายน้ำใน Excel ได้แล้ว