การใช้ Past Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เพื่ออธิบายนิสัยในอดีตหรือข้อเท็จจริงในอดีต Past Simple Tense เกิดจากการเติม -ed ในคำกริยาปกติ หรือใช้กริยาอปกติ

โครงสร้างของ Past Simple Tense

Subject + verb (past simple form) + object

สำหรับคำกริยาปกติใน Past Simple จะถูกสร้างขึ้นโดยการเติม -ed ในคำกริยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • I walked to the store. ฉันเดินไปที่ร้านค้า
 • We visited Paris last summer. เราไปเที่ยวปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว
 • They played soccer on Sunday. พวกเขาเล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์

คำกริยาที่ไม่ปกติคือคำกริยาที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติของการผันกริยาในอดีตในภาษาอังกฤษ มีคำกริยาที่ไม่แน่นอนจำนวนมาก และต้องท่องจำคำศัพท์เหล่านี้เนื่องจากรูปแบบ Past Simple ไม่ได้เติม -ed ในคำกริยาเหมือนคำกริยาทั่วไป แต่จะเป็นคำกริยาที่เปลี่ยนรูป

She ate a sandwich for lunch. เธอกินแซนวิชเป็นอาหารกลางวัน
We saw a movie last night. เราดูหนังเมื่อคืนนี้
They drank some water. พวกเขาดื่มน้ำ

 • eat – ate
 • go – went
 • see – saw
 • drink – drank
 • be – was/were
 • have – had
 • do – did

เป็นต้น และยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่มีการผันเปลี่ยนรูปดังตัวอย่าง

การใช้ Past Simple Tense คู่กับ Past Continuous

เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดแทรกอีกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต เช่น

 • She was studying for her exams when her phone rang.
 • They were playing soccer on Sunday when it started to rain.

การใช้ Past Simple Tense คู่กับ Past Perfect

ใช้เพื่อบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนและจบลงแล้วนั่นคือ Past Perfect เกิดก่อน และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งจึงเกิดขึ้นตามมาก็คือ Past Sim โดยทั้งสองเหตุการณ์นี้จบลงแล้วในอดีต

 • We had seen that movie before we went to bed. เราดูหนังก่อนนอน
 • She had finished her homework before she watched TV. เธอทำการบ้านเสร็จก่อนที่จะดูทีวี