วิธีลบช่องว่างใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TRIM พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างวิธีใช้สูตร

ฟังก์ชัน TRIM ใน Excel เป็นฟังก์ชันข้อความที่ใช้ลบช่องว่างส่วนออกจากข้อความ มีประโยชน์ในการปรับหรือแก้ไขข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งอื่น หรือลบช่องว่างส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ

สูตรที่ใช้ลบช่องว่างใน Excel

=TRIM(text)

text คือ ข้อความที่เราต้องการจะลบช่องว่างออก

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ TRIM ในการลบช่องว่าง Excel

จากตัวอย่างด้านล่าง ต้องการจะจัดการกับช่องว่างในคอลัมน์รายชื่อให้มีช่องว่างเป็น 1 เคาะเท่านั้น โดยใช้สูตรดังนี้

ฟังก์ชัน trim excel

เมื่อเราใส่สูตรและกด Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง

ฟังก์ชัน trim excel

เมื่อเราใส่สูตรเสร็จแล้วก็ทำการก็อปปี้สูตร โดยการวางเมาส์ไว้ที่มุมล่างขวาของเซลล์แล้วก็ลากก็อปปี้สูตรลงไปด้านล่าง

จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ คอลัมน์รายชื่อจะถูกจัดการกับช่องว่างให้เหลือ 1 เคาะเท่านั้น