คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ เพื่อให้ทำงานเร็วและคล่องแคล่วมากขึ้น

คีย์ลัด Microsoft Word หรือคีย์ลัดที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะแต่ละคำสั่งการทำงานล้วนแต่มีคีย์ลัดทั้งนั้น

ในบทความนี้ ได้รวบรวม คีย์ลัด Microsoft Word ที่สำคัญ ๆ และน่าจะได้ใช้งานบ่อย ๆ มานำเสนอสำหรับคนทำงานออฟฟิศหรือการทำงานด้านเอกสารเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็ว และคล่องแคล่วมากขึ้นค่ะ

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้

 • Alt + P = เปิดแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
 • Alt + R = เปิดแท็บมุมมอง
 • Alt + S = เปิดแท็บอ้างอิง
 • Alt + ⬅ = ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า
 • Alt + ➡ = ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
 • Ctrl + Z = เลิกทำ
 • Ctrl + Y = ทำซ้ำ
 • Ctrl + H = แทนที่ข้อความ
 • Ctrl + P = พิมพ์เอกสาร
 • Alt + M = เปิดแท็บการส่งจดหมาย
 • Alt + H = เปิดแท็บหน้าแรก
 • Alt + Ctrl + F = แทรกโน็ตอธิบายไว้ด้านล่าง
 • Alt + Shift + ➕ = ทำตัวอักษรให้เป็นตัวยก
 • Alt + Shift + T = แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร
 • Alt + Shift + G = นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร
 • Alt + Ctrl + S = แยกหน้าต่างเอกสาร
 • Alt + Ctrl + I = ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • Alt + R + S = เลือกการสะกดและไวยากรณ์
 • Alt + R + C = แทรกความคิดเห็นในหน้าต่างงานตรวจทาน
 • Ctrl + Shift + V = วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว
 • Alt + Shift + O = ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ
 • Alt + Shift + I = ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย
 • Alt + Shift + X = ทำเครื่องหมายรายการดัชนี
 • Alt + Ctrl + D = แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง
 • Alt + Ctrl + F = แทรกเชิงอรรถ
 • Alt + Ctrl + P = ดูมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์
 • Alt + Ctrl + Z = สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่ได้ทำการแก้ไข
 • Alt + Ctrl + O = สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง
 • Alt + Shift + < = ไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า Alt + Shift + > = ไปที่เชิงอรรถถัดไป
 • Alt + Ctrl + N = สลับไปยังมุมมองแบบร่าง
 • Alt + Shift + ⬆ = ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้นด้านบน
 • Alt + Shift + ⬇ = ย้ายย่อหน้าที่เลือกลงด้านล่าง
 • Alt + Shift + ⬅ = เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น
 • Alt + Shift + ➡ = เลื่อนระดับย่อหน้าลง
 • Ctrl + Shift + N = ลดระดับเป็นเนื้อความ
 • Alt + Shift + A = ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
 • Alt + Shift + ➕ = ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง
 • Alt + Shift + ➖ = ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง
 • Alt + Shift + 1 = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์หัวเรื่องเป็น 1
 • Alt + Shift + N = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง N (N แทนตัวเลข)
 • Alt + Shift + L = แสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด
 • Alt + W + F = สลับไปมุมมองโหมดการอ่าน
 • PrtScr = จับภาพหน้าจอ
 • F9 = รีเฟรช
 • / = ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ
 • Esc = ยกเลิก
 • F8 + ⬅ หรือ ➡ = เลือกคลุมคำหรือประโยค
 • Ctrl + C = คัดลอก
 • Ctrl + V = วาง
 • Ctrl + A = เลือกทั้งหมด
 • Ctrl + N = สร้างเอกสารใหม่
 • Ctrl + B = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวหนา
 • Ctrl + I = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวเอียง
 • Ctrl + [ = ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์
 • Ctrl + ] = เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์
 • Ctrl + K = แทรกไฮเปอร์ลิงค์
 • Ctrl + E = จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
 • Ctrl + L = จัดข้อความให้อยู่ชิดซ้าย
 • Ctrl + R = จัดข้อความให้อยู่ชิดขวา
 • Ctrl + J = จัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา
 • Ctrl + Shift + J = จัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและขวา (สำหรับภาษาไทย)
 • Ctrl + U = ขีดเส้นใต้ข้อความ
 • Ctrl + F = เปิดกล่องค้นหา
 • Ctrl + O = เปิดเอกสาร
 • Ctrl + S = บันทึกเอกสาร
 • Ctrl + W = ปิดเอกสาร
 • Ctrl + X = ตัดข้อความ
 • Ctrl + End = ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร
 • Ctrl + Tab = แทรกอักขระแท็บ
 • Ctrl + Home = ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร
 • Ctrl + Enter = ขึ้นบรรทัดใหม่ในหน้ากระดาษใหม่
 • Shift + F8 = ลดขนาดของส่วนที่เลือก
 • Alt + N = เปิดแท็บแทรก (Insert)