วิธีสร้างตารางใน Word

เราสามารถสร้างตารางใน Word ได้ง่ายๆ เพียงแค่ Insert หรือแทรกตารางที่แท็บเมนูใน Word เมื่อทำการแทรกตารางแล้วสามารถปรับแต่งคอลัมน์หรือแถวของตารางได้ตามความต้องการเลยค่ะ

วิธีแทรกตารางใน Word

1. สร้างตารางโดยใช้ Table Grid

 • เปิดเอกสาร Microsoft Word ขึ้นมา ไปที่แท็บเมนูแทรก (Insert)
 • คลิกเลือก ตาราง (Table) เลื่อนเมาส์เพื่อเลือกแถวและคอลัมน์ตามที่ต้องการได้เลย ดังรูปภาพด้านล่
วิธีแทรกตาราง word

2. การแทรกตารางด้วย Insert Table…

 • คลิกเลือกที่แท็บแทรก (Insert) —>>> เลือก Insert Table
 • มีป๊อบอัพ Insert Table แสดงขึ้นมา ให้กำหนดจำนวนแถว และคอลัมน์ตามความต้องการได้เลย
 • เสร็จแล้วกด OK ดังรูปภาพด้านล่าง

วิธีเพิ่มแถว หรือคอลัมน์ของตารางใน Word

 • คลิกเลือกที่ตารางที่ต้องการจะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์
 • ไปเลือกที่แท็บ Layout หรือเค้าโครง
 • แทรกแถว แทรกคอลัมน์ได้ตามต้องการ
 • Insert Above แทรกแถวด้านบน
 • Insert Below แทรกแถวด้านล่าง
 • Insert Left แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย
 • Insert Right แทรกคอลัมน์ด้านขวา
วิธีเพิ่มแถว / คอลัมน์ word

หรือจะเป็นการคลิกขวา —->>> เลือก แทรก (Insert) เลือกเพิ่มแถว คอลัมน์ ตามต้องการ

วิธีลบแถว หรือคอลัมน์ของตารางใน Word

 • คลิกเลือกที่ตารางที่ต้องการจะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์
 • ไปเลือกที่แท็บ Layout หรือเค้าโครง
 • เลือกที่ ลบ (Delete)
 • Delete Cells… ลบช่องเซลล์
 • Delete Columns ลบคอลัมน์
 • Delete Rows ลบแถว
 • Delete Table ลบตาราง
วิธีลบตาราง แถว / คอลัมน์ word