วิธี Sort ข้อมูลภาษาไทย ก-ฮ ใน Excel

วิธีเรียงลำดับข้อมูลของ Excel

สามารถเรียงลำดับช่วงได้โดยใช้คำสั่ง Sort A to Z และ Sort Z to A

Sort A to Z : จากน้อยไปมาก

Sort Z to A : จากมากไปน้อย

คำสั่งการจัดเรียงโดยใช้คำสั่ง AZ

ตัวอย่างการ Sort ข้อความใน Excel

  1. เลือกช่วงข้อมูล หรือคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง
  2. เลือกเมนู Sort & Filter
  3. เลือก Sort A to Z เป็นการจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

ซึ่งในตัวอย่างเราจะเรียงอักษรภาษาไทย บางเครื่องเมื่อเราคลิกที่ Sort & Filter แล้วจะไม่ได้เรียงตามพจนานุกรมไทยให้เรา โดยจะต้องไปตั้งค่า Format > Region ของเครื่องนั้นๆก่อน

วิธี Sort ตัวอักษรภาษาไทยใน Excel ให้เรียงแบบ ก-ฮ

หากเครื่องของใครไม่ Sort & Filter แล้วไม่เรียงตามอักษรให้ตั้งค่าตามด้านล่างก่อนนะคะ

1. เปิด Control Panel > เลือก Change date time or number format ซึ่งเราจะเข้ามาเปลี่ยน number format กันนะคะ

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้เปลี่ยน Format : เป็น Thai ตามรูปภาพด้านล่าง แล้วเลือก OK

3. เข้าไปที่ Excel ที่ต้องการจัดเรียงตัวอักษรภาษาไทย

  • เลือกเมนู Sort & Filter เลือก Sort A to Z Excel ก็จะเรียงตัวอักษรตามพจนานุกรมให้เรา

เรียงข้อมูลจาก ฮ-ก

  • เลือกเมนู Sort & Filter เลือก Sort Z to A Excel ก็จะเรียงตัวอักษรจาก ฮ-ก ให้เรา

One thought on “วิธี Sort ข้อมูลภาษาไทย ก-ฮ ใน Excel

Comments are closed.