วิธีใช้ฟังก์ชัน CONCAT ใน Excel เพื่อเชื่อมข้อมูล

ฟังก์ชัน CONCAT ใน Excel ใช้เชื่อมข้อมูลในหลายคอลัมน์หรือหลายเซลล์เข้าด้วยกัน

วิธีใช้ฟังก์ชัน CONCAT

พิมพ์สูตรในเซลล์ที่ต้องการจะรวมหรือเชื่อมข้อมูล

=CONCAT(cell1, delimiter, cell2)

  • เลือกเซลล์ ( A3)
  • เพิ่มเครื่องหมายจุลภาค ( ,)
  • เพิ่มช่องว่างภายในเครื่องหมายคำพูดเพื่อสร้างตัวคั่น ( ” “)
  • เลือกเซลล์อื่น ( B3)
  • เมื่อใส่สูตรแล้วกด enter จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง

  • ทำการ Copy สูตรลงมาค่ะ โดยคลิกที่มุมของเซล คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงไปด้านล่าง จะได้ข้อมูลดังนี้