วิธี Filter ข้อมูลใน Excel

บทความนี้จะเขียนถึงการใช้ Filter ของ Excel ในการ Sort ข้อมูลและซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการดู เพื่อให้วิเคราะห์หรือดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น

สัญลักษณ์ของ Filter

ตัวอย่างวิธีใช้ Filter ใน Excel

หากเราต้องการจะ Filter ข้อมูลส่งสำคัญที่จะต้องมีคือส่วนหัวของคอลัมน์ ซึ่ง filter จะใช้กับแถวที่อยู่บนสุด ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

1. เลือกช่วงของข้อมูล จากตัวอย่างเลือก A1:H1

2. คลิกเลือกที่ Sort&Filter

3. เลือก Filter

4. จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง

ขั้นการใช้งาน Filter ใน Excel

ซึ่งการ Filter จะทำให้เราสามารถ Sort จัดเรียง และ filter กรองข้อมูลได้

คลิกที่สัญลักษณ์ แล้วก็ Sort ข้อมูล

วิธี Sort ข้อมูล

จากตัวอย่างจะกรองข้อมูลดูเฉพาะ Company A

1.เราก็คลิกเลือก ในคอลัมน์ที่ต้องการกรองข้อมูล

2. เราจะกรองข้อมูลเฉพาะบริษัท A ก็ติ๊กเลือกเฉพาะ Company A แล้ว OK

3. จะได้ผลลัพธ์ที่แสดงข้อมูลเฉพาะบริษัท Company A เท่านั้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง