ฟังก์ชัน AND ใน Excel

ฟังก์ชัน AND เป็นฟังก์ชันที่เป็นค่า TRUE หรือ FALSE ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้น ไปโดยการพิมพ์สูตร=ANDและตามด้วยเงื่อนไข 2 เงื่อนไขขึ้นไป

สูตรที่ใช้ =AND([logical1][logical2], …)

ในการตรวจสอบเงื่อนไขจะมีการตรวจสอบดังนี้

  • ถ้าจำนวนมากกว่าจำนวนอื่น>
  • ถ้าจำนวนน้อยกว่าจำนวนอื่น<
  • ถ้าตัวเลขหรือข้อความมีค่าเท่ากับบางสิ่ง=
  • ฟังก์ชันจะคั่นด้วยสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายจุลภาค,หรือเครื่องหมายอัฒภาค;

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AND ใน Excel

ซึ่งตัวอย่างนี้เราจะหาเพจเพศ “หญิง” สังกัดบริษัท “Company A” หากตรวจสอบแล้วตรงตามเงื่อนไข Excel ก็จะส่งค่า TRUE กับมา หากเงื่อนไขไม่ตรงก็จะส่งค่า FALSE

1.พิมพ์สูตร =AND(C2=”หญิง”,G2=”Company A”)

2. เมื่อใส่สูตรเสร็จแล้ว enter

อธิบายเพิ่มเติม : คือ C2 ต้องเท่ากับ เพศหญิง และ G2 ก็ต้องเป็น Company A

  • เพราะว่าเราจะหาเพจเพศ “หญิง” สังกัดบริษัท “Company A”
  • ตรงคืนค่า TRUE
  • ไม่ตรงคืนค่า FALSE

3. เมื่อกด enter จะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง

  • FALSE เพราะไม่ตรงเงื่อนไข

4. Copy สูตรลงมาด้านล่าง โดยคลิกเมาส์ค้างไว้ที่มุมแล้วลากลงด้านล่าง

5. เมื่อ Copy สูตรแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง

โดยเงื่อนไขคือ เพศ “หญิง” สังกัดบริษัท “Company A” จะเห็นว่าหากเข้าเงื่อนไขก็จะแสดงค่า “TRUE”