วิธีจัดการ ตาราง ใน Excel

วิธีสร้าง ตารางใน Excel

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจะสร้างตาราง

2. คลิกเลือกแท็บ Insert (แทรก)

3. เลือก Table

5. เลือก OK

6. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ ซึ่งตารางจะเพิ่ม Filter ข้อมูลให้อัตโนมัติ ตามภาพด้านล่าง

วิธีออกแบบตาราง Table Design Excel

สำหรับวิธีการออกแบบหรือปรับแต่งตารางไปเลือกที่ Table Design

ในเมนู Table Design จะมีตัวเลือกและคำสั่งต่างๆ เช่น

  • ปรับขนาด
  • ลบรายการที่ซ้ำกัน
  • แปลงเป็นช่วง
  • ตัวเลือกสไตล์ (แถวรวม แถวส่วนหัว แถวแถบสี ฯลฯ..)
  • การจัดรูปแบบ

วิธีลบข้อมูลที่ซ้ำในตาราง Exccel

การลบรายการที่ซ้ำ มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากทำให้การตรวจเช็คข้อมูลซ้ำค่อนข้างยาก สามารถใช้คำสั่งนี้ในการตรวจสอบได้เลยค่ะ

ฟังก์ชัน Remove Duplicate ใน Ribbon แท็บ Table Design

ตัวอย่าง คำสั่ง Remove Duplicates

ในตัวอย่างนี้จะลบรายชื่อที่ซ้ำกันซึ่งมีข้อมูลที่ซ้ำคือ เด็กชาย 1, เด็กชาย 5

1. เลือกตารางที่ต้องการลบข้อมูลซ้ำ

2. คลิกแท็บออกแบบตาราง  Table Design

3. คลิกคำสั่ง Remove Duplicates

4. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบ > OK

5. เสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง Excel ได้ลบรายชื่อที่ซ้ำออกให้เรียบร้อย