เริ่มต้นใช้งาน Macro ใน Excel

Macro (มาโครหรือแมโคร) เป็นการบันทึกคำสั่งการทำงานของ Excel ให้รวมไว้ในขั้นตอนเดียว เพื่อใช้คำสั่งนี้ในการทำงานอัตโนมัติ ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้ Macro ในการปรับความกว้างของคอลัมอัตโนมัติ

เมื่อเราเปิดไฟล์ที่มีข้อมูลที่ต้องการจะใช้ Macro ช่วยในการทำงานแล้ว —> เลือกที่ Developer —> เลือก Visual Basic

เมื่อเข้ามาในหน้านี้ เลือก Insert —> เลือก Module

จากนั้นเราเขียนชุดคำสั่งให้ Macro ทำงานอัตโนมัติ ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น Autofit ที่จัดคอลัมใน Excel อัตโนมัติ โดยใช้สูตรด้านล่างนี้

Sub autofit()
    ActiveSheet.Cells.EntireColumn.autofit
End Sub

เมื่อเสร็จแล้วกลับไปที่หน้า Excel คลิกที่ปุ่ม

เมื่อกลับมาที่หน้า Sheet ปกติแล้วเลือกที่ Macros

เลือกที่ Macros แล้วเลือก ชื่อที่เราตั้งไว้เป็น autofit จากนั้นเลือก Run

เมื่อกด Run แล้ว จะได้ข้อมูลตามด้านล่าง

จากด้านบนเป็นแค่ตัวอย่างเพียงบางส่วนของการใช้ Macro ซึ่งยังมีการใช้อีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

ข้อความระวังของการใช้ Macro

สำหรับการใช้คำสั่งของ Macro จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งล่าสุดหรือกด Undo ได้ ดังนั้นก่อนที่จะมีการใช้คำสั่งของ Macro ควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนเพื่อความถูกต้อง