โฆษณาบนยูทูปแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 2023

ยูทูปเป็นเว็บไซต์สื่อด้านวิดีโอที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ยูทูปจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจต้องการทำโฆษณาบนยูทูป เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณ

ถ้าพูดถึงยูปทูปแอดในมุมของนักการตลาด โฆษณาบนยูทูปจะช่วยในเรื่องของการสร้าง Awareness เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ให้ธุรกิจหรือสินค้าของคุณ

โฆษณารูปแบบวิดีโอที่นิยมใช้ในยูทูปจะมี 3 รูปแบบ

มาดูกันว่าโฆษณารูปแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ (Skippable Video Ads)

เป็นโฆษณายูทูปที่สามารถกดข้ามได้ โดยปุ่ม Skip Ads จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่วิดีโอเล่นผ่านไป 5 วินาที

  • การคิดค่าโฆษณาจะขึ้นอยู่กับการเสนอราคา
  • เสนอราคาแบบ CPV (Cost per view) จะต้องจ่ายเงินเมื่อมีผู้ดูโฆษณาถึง 30 วิแรก หรือหากวิดีโอสั้นกว่า 30 วิ ก็ดูวิดีโอเกินครึ่ง หรือดูวิดีโอจนจบ กรณีที่ผู้ชมมีส่วนร่วมกับวิดีโอก่อนถึง 30 วิ ก็จะถูกเรียกเก็บเงินเช่นกัน
  • ข้อดีของโฆษณารูปแบบนี้คือจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากด้วยการจ่ายเงินโฆษณาน้อย เพราะคนส่วนใหญ่จะดูวิดีโอไม่ถึง 30 วิก็กดข้ามแล้ว
  • โฆษณา 30 วิแรกต้องทำให้เกิดการจดจำของแบรนด์ หรือมีความน่าสนใจ

โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ (Non-skippable Video Ads)

โฆษณายูทูปรูปแบบนี้จะไม่สามารถกดข้ามได้ เป็นการบังคับดูวิดีโอจนจบคลิปนั่นเอง

  • ความยาววิดีโอจะต้องไม่เกิน 15 วินาที
  • การคิดค่าโฆษณาจะเป็นรูปแบบของ CPM (cost per 1000 impressions) โฆษณารูปแบบนี้จะจ่ายเงินเมื่อโฆษณาแสดงครบ 1,000 ครั้ง

โฆษณาบัมเปอร์ (Bumper Ads)

เป็นโฆษณายูทูปที่ไม่สามารถกดข้ามได้เช่นกัน ซึ่งความยาวของวิดีโอจะต้องไม่เกิน 6 วินาที โฆษณาบัมเปอร์แอดจะคล้ายๆ กับรูปแบบข้ามไม่ได้

  • ความยาวของวิดีโอจะต้องไม่เกิน 6 วินาที
  • การคิดค่าโฆษณาจะเป็นรูปแบบของ CPM (cost per 1000 impressions) โฆษณารูปแบบนี้จะจ่ายเงินเมื่อโฆษณาแสดงครบ 1,000 ครั้ง