Lookalike Audience คืออะไร

สำหรับผู้ที่เคยยิงแอดบนเฟซบุ๊ก หรือสนใจการยิงแอด อาจจะเคยได้ยินคำว่า Lookalike Audience มาบ้างแล้ว ซึ่ง Lookalike Audience เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊ก ในบทความความนี้ก็จะมาพูดถึง ความหมายและวิธีการทำงานของ Lookalike Audience พร้อม แสดงวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ

Lookalike Audience คืออะไร

Lookalike Audience เรียกเป็นภาษาไทย คือ กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ของเฟซบุ๊ก ทำไมถึงเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายนี้จะเป็นกลุ่มของคนที่มีความสนใจ หรือมีไลฟ์สไตล์ ความชอบ กิจกรรมคล้ายๆ กับคนที่สนใจสินค้าแล้วบริการของเพจเรานั่นเอง

หลักการทำงานของ Lookalike Audience เป็นอย่างไร

การทำงานของ Lookalike Audience จะถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในเพจ ก็คือจะมาจากกลุ่มคนที่กดไลก์ หรือติดตามเพจเรา ซึ่งเฟซบุ๊กจะนำข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกันกับฐานข้อมูลในเพจของเรา

วิธีสร้าง Lookalike Audience Facebook

1. เข้ามาที่หน้าตัวจัดการบัญชีโฆษณาของเฟซบุ๊ก

2. เลือกที่ขีด 3 ขีด ด้านข้าง —> เลือกกลุ่มเป้าหมาย

3. เมื่อเข้ามาที่หน้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็เราคลิกที่ สร้างกลุ่มเป้าหมาย —–> เลือก กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

4. คลิกที่ช่อง เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่หรือแหล่งข้อมูล —-> เลือก แหล่งที่มาอื่น

จากนั้นก็ให้เราเลือก แหล่งข้อมูลที่จะมาทำ Lookalike หลักเราก็เลือก Lookalike เพจก่อนก็ได้ คือให้เฟซบุ๊กไปหากลุ่มเป้าหมายที่ความสนใจคล้ายกับคนที่ไลก์หรือติดตามเพจเรา

5. เลือกประเทศ —> แล้วก็เลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมาย เริ่มตั้งแต่ 1% – 10% สามารถเลือกได้ตามความต้องการได้เลย —–> เสร็จแล้วสร้างกลุ่มเป้าหมาย

***สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมาย Lookalike Audience Page จะต้องมีผู้ติดตามหรือไลก์เพจอย่างต่ำ 500 คนขึ้นไปจึงจะสามารถทำได้