วิธีเปลี่ยนตัวเลขเป็นลูกศรใน Excel หรือการใช้สัญลักษณ์ไอคอน ในการจัดการรูปแบบตัวเลข

บทความนี้จะมาแนะนำเทคนิคการใส่สัญลักษณ์ในตัวเลข หรือเป็นการจัดรูปแบบตัวเลขด้วย Symbol เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของยอดขาย หากยอดขายมีการเพิ่มขึ้นให้ใส่สัญลักษณ์สีน้ำเงินชี้ขึ้น และถ้ายอดขายลดลงหรือติดลบให้ใส่สัญลักษณ์สีแดงขชี้ลง เป็นต้น

วิธีใส่สัญลักษณ์ในตัวเลข Excel

ตัวอย่างด้านล่างนี้เราจะใส่สัญลักษณ์ในข้อมูล CHANGE ของยอดขายเดือน Jan และเดือน Feb เพื่อให้สื่อความหมายและดูข้อมูลง่ายขึ้น

1. ขั้นตอนแรกจะต้องแทรกสัญลักษณ์มาก่อนว่าเราจะใช้สัญลักษณ์แบบไหน เลือกที่แท็บ Insert —> Symbol จะแสดงหน้าต่าง Symbol

2. เมื่อหน้าต่าง Symbol แสดงขึ้นมาแล้วให้เลือกฟ้อนต์ Arial Narrow เพื่อเลือกสัญลักษณ์ คลิกเลือกที่สัญลักษณ์แล้วคลิกที่ Insert

เมื่อ Insert มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สัญลักษณ์มาดังรูปภาพด้านล่าง

จากนั้นให้เราเลือกสัญลักษณ์ทั้ง 2 ตัวแล้ว copy หรือ ctrl+c ก็ได้

เมื่อก็อปปี้สัญลักษณ์มาแล้วให้ไปเลือกแถวที่จะวางสัญลักษณ์ แล้วคลิกขวา —> เลือก Format Cells…

แสดงหน้าต่าง Format cells —> เลือก Custom ให้เราวางสัญลักษณ์ที่ช่อง Type: แล้วใส่สูตรดังนี้

หรือจะก็อปปี้สูตรด้านล่างนี้ไปวางได้เลย

[Blue]▲0%;[Red]▼0%

เสร็จแล้วก็คลิกที่ OK จะได้ผลลัพธ์ดังข้อมูลด้านล่างค่ะ