วิธีแยกชื่อ นามสกุล ใน Google sheet จากคอลัมน์เดียวให้แยกคอลัมน์

วิธีแยกชื่อ สกุลใน Google Sheet เราจะใช้คำสั่ง Split สำหรับแยกข้อความในคอลัมน์ให้แยกมาอยู่คอลัมน์ใหม่ อย่างเช่น เรามีข้อมูลที่เป็นชื่อ สกุล รวมอยู่ในคอลัมน์เดียว แล้วต้องการที่จะแยกคอลัมน์ ชื่อ สกุล เราก็จะใช้ Split โดยจะแยกจาก space ของข้อมูล

วิธีแยกชื่อ นามสกุล ใน Google sheet

เมื่อเรามีข้อมูลชื่อ สกุลอยู่ในคอลัมเดียวกัน แล้วต้องการแยกคอลัมน์ ทำตามขั้นตอนดังนี้

เลือกข้อมูลที่ต้องการจะแยกคอลัมน์ —> เลือกแท็บเมนู Data —> เลือก Split text to columns

จากนั้นจะมี Separator : มาให้เราเลือก

ให้เราเลือกเป็น Space หมายความว่าเราจะแยกข้อมูลด้วย Space หรือช่องว่างที่อยู่ระหว่างชื่อ นามสกุล

เมื่อเราเลือก Space แล้วข้อมูลที่เป็นชื่อ สกุลใน Google sheet ก็จะแยกออกมาดังรูปภาพด้านล่าง