วิธีขีดเส้นทะแยงใน Excel เพื่อแบ่งครึ่งเซลล์ง่าย ๆ โดยใช้ Border

การใช้งาน Border ใน Excel

ฟังก์ชันเส้นขอบเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน เส้นขอบสามารถนำไปใช้กับแต่ละเซลล์ กลุ่มของเซลล์ได้

ฟังก์ชันเส้นขอบใน Excel มีวิธีที่หลากหลายในการจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างข้อมูลเวิร์กชีตใน Excel ทำให้เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

วิธีขีดเส้นทะแยงใน Excel เพื่อแบ่งครึ่งเซลล์

เลือกเซลล์ที่ต้องการจะขีดเส้นทแยงใน Excel จากนั้นก็พิมพ์ขึ้นความ แล้วกด alt + enter 2 ครั้ง แล้วก็พิมพ์อีกข้อความที่ต้องการจะให้อยู่อีกครึ่งของเซลล์ ข้อความที่อยู่ด้านบนให้เคาะ Spacebar เพื่อให้ข้อความชิดขอบขวาของเซลล์ ดังภาพตัวอย่าง

จากนั้นคลิกขวาในเซลล์ที่ต้องการจะขีดเส้นทะแยงมุมของ Excel —> เลือก Format Cells…

จะมีหน้าต่าง Format cells แสดงขึ้นมาให้เลือกแท็บ Border —> แล้วเลือกรูปแบบเส้นทะแยง —> OK

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างเส้นทะแยงใน Excel ได้แล้ว