ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Excel ให้เป็นฟอนต์แรกเสมอเมื่อเปิดโปรแกรม

เมื่อมีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อสร้างเอกสารเราจะต้องคอยเปลี่ยนฟอนต์อยู่บ่อยๆ และถ้าเรามีฟอนต์ที่ใช้เป็นประจำในการพิมพ์เอกสาร เราสามารถตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นได้ เวลาที่ปิดเปิดโปรแกรมฟอนต์ที่ตั้งค่าไว้ก็จะถูกนำมาใช้เป็นฟอนต์แรกเสมอ

วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Excel

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาแล้วเลือกที่แท็บเมนู File —>> เลือก Options

2. เมื่อเราคลิกเลือกที่ Options แล้ว เลือกหัวข้อ General

  • When creating new workbooks
  • Use this as the default font : เลือกฟอนต์ที่จะต้องเป็นฟอนต์เริ่มต้น
  • Font size : กำหนดขนาดเริ่มต้นของฟอนต์
  • เสร็จแล้วเลือก OK แล้วปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่

วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Word

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา เลือกที่แท็บ Home ในส่วนของ Font ให้เราคลิกลูกศรที่มุม

2. เมื่อเราคลิกลูกศรแล้วก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมา

  • ฟอนต์เริ่มต้นเป็นภาษาไทยมาดูที่หัวข้อ Complex scrips แล้วเราก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการจะตั้งค่าเป็นฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดโปรแกรมได้เลย
  • กรณีที่ฟอนต์เริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เราเลือกที่ Latin text แล้วกำหนดฟอนต์ตามต้องการได้เลย
  • เสร็จแล้วเลือก OK