วิธีเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel

การเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel เป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ ที่ทำให้การทำงานกับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและเลือกข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะนำเสนอการเลือกแถวและคอลัมน์แบบต่างๆ ใน Excel

วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel

วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คลิกเลือกที่หัวของคอลัมน์ในส่วนที่เป็นอักษร A B C D ของคอลัมน์ที่ต้องการเลือก คอลัมน์ทั้งหมดก็จะถูกเลือกเป็นสีเข้ม

และสามารถใช้คีย์ลัดของ Excel ได้ดังนี้

  • คลิกเลือกเซลล์ใดก็ได้ในคอลัมน์ที่ต้องการ
  • กด ctrl + Space bar ที่แป้นพิมพ์

วิธีเลือกทั้งแถวใน Excel

วิธีเลือกแถวใน Excel ก็มีขั้นตอนง่าย ๆ คล้ายกับการเลือกคอลัมน์ โดยคลิกเลือกที่หัวแถวที่ต้องการเลือก อย่างเช่น แถว 1 2 3 หากต้องการเลือกแถวไหนก็คลิกที่ส่วนหัวแถวนั้น ๆ

และสามารถคลิกเลือก Excel ได้ดังนี้

  • คลิกที่เซลล์ใดก็ได้ภายในแถว
  • กด shift + Space bar ที่แป้นพิมพ์

วิธีเลือกหลายคอลัมน์ใน Excel

หากต้องการเลือกคอลัมน์มากกว่า 1 คอลัมน์สามารถทำได้ดังนี้

วิธีที่ 1 คลิกเลือกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่ต้องการเลือก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่คอลัมน์ที่ต้องการเลือก

วิธีที่ 2 เลือกคลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรกที่ต้องการเลือก จากนั้นกด shift แล้วไปเลือกส่วนหัวของคอลัมน์สุดท้ายที่ต้องการเลือก

จากภาพคลิกเลือกที่หัวเซลล์ D แล้วลากไปที่เซลล์ F

วิธีเลือกคอลัมน์ที่ไม่ติดกันใน Excel

หากต้องการเลือกหลายคอลัมน์ที่ไม่ติดกันใน Excel วิธีคือให้กดปุ่ม ctrl บนแป้นพิมพ์แล้วเลือกส่วนหัวของคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วไปคลิกเลือกส่วนหัวของคอลัมน์ที่อื่น ๆ ที่ต้องการได้เลย

วิธีเลือกแถวที่อยู่ติดกันใน Excel

หากต้องการเลือกแถวที่อยู่ติดกันสามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกส่วนหัวของแถวที่ต้องการเลือก แล้วลากเมาส์ไปที่ส่วนหัวของแถวที่ต้องการเลือก
  • อีกวิธีคือการคลิกแถวที่ต้องการเลือกแล้วกด shift และไปคลิกเลือกเซลล์สุดท้ายที่ต้องการเลือกทั้งหมด

วิธีเลือกแถวที่ไม่ติดกันใน Excel

หากต้องการเลือกแถวที่ไม่ติดกันใน Excel สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม ctrl

  • คลิกแถวที่ต้องการเลือก กดปุ่ม ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกส่วนหัวของแถวอื่น ๆ ที่ต้องการเลือก