สูตรการคำนวณวันครบกำหนดใน Excel และตัวอย่างการใช้สูตร

บทความนี้จะพูดเรื่องการคำนวนหาวันครบกำหนดใน Excel สมมติว่าเรามีข้อมูลหรือโปรเจ็กต์ที่กำหนดวันเริ่มงานและจำนวนวันที่จะทำโปรเจ็กต์ดังกล่าวนี้ แล้วต้องการคำนวณหาวันครบกำหนดของโครงการเหล่านี้ ซึ่งเราสามารถคำนวณได้จากการใช้สูตร DATE ใช้ฟังก์ชัน IF และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สูตรคำนวณวันครบกำหนดหรือวันสิ้นสุดใน Excel

ในตารางตัวอย่างการคำนวณจะมีชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น และระยะเวลาที่เราจัดโครงการ ซึ่งในตัวอย่างจะอยู่ในคอลัมน์ B, คอลัมน์ C และคอลัมน์ D ตามลำดับ จากนั้นเราจะมาคำนวนหาวันครบกำหนดในคอลัมน์ E ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • เลือกคอลัมน์ E5 แล้วพิมพ์สูตรการคำนวนดังนี้
  • วิธีการใส่สูตรสามารถพิมพ์ตามตัวอย่าง หรือ คลิกที่เซลล์ E5 พิมพ์เครื่องหมาย = แล้วคลิกเลือกที่เซลล์ C5 พิมพ์เครื่องหมาย + แล้วคลิกเลือกที่พิมพ์ D5 จากนั้น Enter
=C5+D5 

หลังจากที่พิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter แล้วเราจะได้ครบกำหนดจากสูตรที่ใช้ ซึ่งในตัวอย่างเราจะได้วันครบกำหนดเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

จากนั้นทำการก็อปปี้สูตรโดยการวางเคอร์เซอร์ที่มุมล่างขวาของเซลล์ E5 ให้แสดงเครื่องหมายบวก (+) แล้วลากลงด้านล่าง

หลังจากที่เราทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วจะได้ผลลัพธ์ ตามตัวอย่างด้านล่าง คอลัม E ที่เราก็อปปี้สูตรจะได้วันสิ้นของงานนั้นๆ

การจัดรูปแบบเงื่อนไขเพื่อคำนวณวันครบกำหนดใน Excel

หลังจากที่ทราบวันสิ้นสุดของงานแล้ว เราจะมาจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้วันที่นั้นๆ เพื่อเป็นการไฮไลท์วันที่สิ้นสุดโครงการ ทำให้เรามองเห็นวันที่สิ้นสุดโครงการได้ชัดเจนมากขึ้น

  • อันแรก เลือกเซลล์วันที่สิ้นสุดทั้งหมดที่เราต้องการจะไฮไลท์ จากตัวอย่างเป็นเซลล์ E5 ถึง E11
  • หลังจากที่เลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วไปที่แท็บ Home > เลือก Conditional Formatting > เลือก New Rule

จากนั้นจะมีหน้าต่าง New Formatting Rule แสดงขึ้นมา

  • เลือก Format only cells that contain
  • Format only cells with ด้านล่างขั้นตอนที่ 4 ให้เลือก less than or equal to ในช่องถัดมาให้ใส่สูตร =Today()
  • จากนั้นคลิกที่ Format… เลือก Fill > เลือกสีที่ต้องการ จากนั้น OK
  • เมื่อเสร็จแล้วจะกลับมาที่หน้านี้ให้คลิกที่ OK

หลังจากที่เราตกลง ในคอลัมน์ของวันที่สิ้นสุดการทำงาน หากเลยวันสิ้นมาแล้วเซลล์ดังกล่างจะมีไฮไลท์ตามเงื่อนไขของสีที่เรากำหนดดังข้างต้น

สำหรับวิธีคำนวณหาวันที่สิ้นสุดใน Excel ของงานและการกำหนดเงื่อนไขสามารถทำได้ตามบทความแล้วตัวอย่างด้านบนเลยค่ะ