ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel อัปเดตใหม่ พร้อมคำอธิบายแท็บเมนูต่าง ๆ

Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ได้ความนิยมมากที่สุด ด้านการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลรูปแบบกราฟต่าง ๆ

ก่อนที่จะทำงานหรือใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จะได้รู้ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของโปรแกรม สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เบื้องต้น ดังนี้

Workbook

“Workbook” ใน Excel หมายถึงไฟล์หรือเอกสารที่เก็บข้อมูลทั้งหมดใน Excel ซึ่งประกอบด้วยหลายแผ่นงาน (sheets) ซึ่งแต่ละแผ่นงานเป็นตารางข้อมูลที่มีแถวและคอลัมน์เพื่อทำงานกับข้อมูลต่างๆ เมื่อเปิด Excel ใหม่ โปรแกรมจะสร้าง Workbook ใหม่โดยประกอบด้วยแผ่นงาน (sheet) หนึ่งในเบื้องต้น แต่เราสามารถสร้างแผ่นงานเพิ่มเติมหรือลบแผ่นงานที่ไม่ต้องการได้ตามต้องการ

Worksheet

Worksheet หรือ แผ่นงานใน Excel คือส่วนของ Workbook ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลตารางหรือข้อมูลต่างๆ ภายในหนึ่งไฟล์ Excel ซึ่ง Workbook เปรียบเสมือนตู้เก็บของหลายชั้น แต่แผ่นงานคือแต่ละชั้นในตู้เก็บนั้นทีเดียวที่เราสามารถทำงานหรือจัดการกับข้อมูลได้

แต่ละแผ่นงานมีตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ แต่จำนวนแถวและคอลัมน์อาจแตกต่างกันไปได้
ชื่อของแผ่นงานแสดงด้านล่างของหน้าต่าง Excel ทำให้เราสามารถสลับไปมาระหว่างแผ่นงานได้ง่าย
ใน Excel, แผ่นงานมีความสำคัญมาก โดยที่แต่ละแผ่นงานสามารถใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆ หรือใช้เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลตามที่คุณต้องการ และสามารถใช้สูตร, กราฟ, และฟังก์ชันอื่นๆ ได้ตามต้องการ

Cell ใน Excel

Cell หรือ เซลล์ใน Excel คือช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตามตารางแถวและคอลัมน์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และทำงานกับข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel หน้าตาของเซลล์จะเป็นบริเวณที่มีขอบสี่เหลี่ยมที่เข้มมีสีดำ ทำให้เราสามารถจำกัดขอบเขตและจัดการกับข้อมูลได้ง่าย

เซลล์จะมีที่อยู่ที่ถูกกำหนดด้วยตัวอักษรและตัวเลข ตัวอักษรแทนคอลัมน์ และตัวเลขแทนแถว เช่น A1, B2, C3 ฯลฯ ตัวอย่างนี้แสดงว่าเซลล์นั้นอยู่ที่แถวที่ 1 และคอลัมน์ที่ A, แถวที่ 2 และคอลัมน์ที่ B, แถวที่ 3 และคอลัมน์ที่ C ตามลำดับ

ส่วนประกอบหน้าต่างใน Excel

Ribbon Bar ใน excel

เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของโปรแกรม Excel ที่มีเครื่องมือและเมนูต่าง ๆ ที่ให้คุณใช้งานเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในการทำงานกับข้อมูลและเอกสารใน Excel ได้ แท็บ Ribbon ประกอบด้วยหลายแท็บหลัก ที่แต่ละแท็บจะมีเมนูและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของแท็บนั้น ๆ

ตัวอย่างแท็บที่อาจปรากฏบน Ribbon ใน Excel:

  • File (ไฟล์): ใช้สำหรับการจัดการไฟล์ Excel เช่น เปิด, บันทึก, พิมพ์, และการส่งออก.
  • Home (หน้าแรก): มีเครื่องมือที่ใช้บ่อย เช่น การคัดลอก, วาง, ตัด, การจัดรูปแบบข้อความ, การจัดรูปแบบเซลล์, การใส่สูตร, ฯลฯ.
  • Insert (แทรก): มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแทรกวัตถุต่างๆ เช่น แทรกรูป, ตาราง, สูตร, และอื่นๆ.
  • Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ): มีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร เช่น การเปลี่ยนขนาดกระดาษ, การจัดหน้า, การกำหนดขอบ, ฯลฯ.
  • Formulas (สูตร): มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใส่สูตรและการคำนวณต่างๆ.
  • Data (ข้อมูล): มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล เช่น การเรียงลำดับข้อมูล, การกรองข้อมูล, การนำเข้าและส่งออก, ฯลฯ.
  • Review (ตรวจสอบ): มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสาร เช่น การตรวจสอบคำสะกด, การแสดงความคิดเห็น, การแทรกรูป, ฯลฯ.
  • View (มุมมอง): มีเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนมุมมองของหน้าทำงาน เช่น การเปลี่ยนมุมมองการแสดงผล, การแสดงแฟ้มงาน, ฯลฯ

แถบ Ribbon ใน Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องการในการทำงานอย่างรวดเร็วและสะดวก