วิธีเพิ่มลายเซ็นเข้ามาใช้งาน Excel

เพิ่มลายเซ็นเข้าไปใน Excel สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ทำได้ง่ายและมีความสะดวกคือการใช้งาน “Insert Picture” เพื่อเพิ่มไฟล์รูปภาพของลายเซ็นลงในเอกสาร Excel ของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มลายเซ็นใน Excel

1. เตรียมไฟล์รูปภาพลายเซ็น

  • ลายเซ็นของคุณต้องถูกสแกนหรือถ่ายภาพและบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ (เช่น JPG, PNG, GIF) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เปิดโปรแกรม Excel ที่ต้องการเพิ่มลายเซ็น

3. ไปที่แท็บเมนู Insert > เลือกที่ Pictures > This Device… (เป็นการแทรกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา)

4. เลือกไฟล์รูปภาพลายเซ็น แล้ว Insert เข้ามา

5. เมื่อ Insert เข้ามาแล้วเราก็ปรับขนาดลายเซ็นตามความเหมาะสม และความความต้องการ แล้วก็ลากไปไว้ในส่วนต้องการวางลายเซ็นหรือต้องการจะเซ็น

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานได้แล้วค่ะ