วิธีล็อก Sheet ใน Excel เพื่อป้องการการแก้ไขข้อมูล

การล็อก sheet ใน Excel ช่วยป้องกันการแก้ไขข้อมูลใน sheet โดยผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน sheet นั้นๆ ไม่สามารถถูกแก้ไขหรือลบได้ ยกเว้นในกรณีที่มีรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกที่ถูกใส่ไว้.

การล็อก sheet ใน Excel ทำให้คุณสามารถควบคุมการแก้ไขข้อมูลใน sheet ได้ตามต้องการ และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคำสั่งเฉพาะบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้ทำได้เพียงบางอย่างเท่านั้น (ตามตัวเลือกที่คุณเลือก).

หากคุณต้องการล็อก sheet และต้องการให้ผู้ใช้เพียงบางคนสามารถแก้ไข sheet คุณสามารถทำการให้รหัสผ่านเฉพาะให้กับพวกเขาเท่านั้น.

อย่างไรก็ตาม การล็อก sheet ใน Excel ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หากคุณต้องการระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น คุณควรพิจารณาใช้รหัสผ่านสำหรับไฟล์ Excel หรือการใช้แอพพลิเคชันที่มีการควบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลที่มากขึ้น.

วิธีล็อก Sheet ใน Excel สามารถทำได้ ดังนี้

  1. เปิด Sheet งานที่ต้องการการล็อก จากนั้น คลิกขวาที่ Sheet แล้วเลือก ‘Protect Sheet’ จากเมนูที่แสดงขึ้น

2. ตั้งรหัสผ่าน แล้วกด OK

3. ใส่รหัสผ่านอีกรอบเพื่อเป็นการยืนยัน

4. เมื่อยืนยันรหัสผ่านแล้ว sheet นี้ถูกล็อกและไม่สามารถแก้ไขได้

วิธีปลดล็อก Sheet ใน Excel เพื่อแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการปลดล็อก (Unprotect) sheet ใน Excel, คุณต้องทำการป้อนรหัสผ่าน (หากมีการตั้งรหัส) และจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เลือก Sheet ที่ต้องการปลดล็อก แล้วคลิกขวาที่ Sheet ดังกล่าว > เลือก Unprotect Sheet
  • ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่ล็อก Sheet จากนั้นก็กด OK

เพียงเท่านี้เราก็สามารถปลดล็อก Sheet ได้แล้ว และสามารถแก้ไขข้อมูลภายใน Sheet ได้ค่ะ