วิธี Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานใน PDF

การแทรกรายเซ็นเข้าไปใน PDF สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือซอฟต์แวร์แก้ไข PDF อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF ได้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายวิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe Acrobat

วิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe Acrobat

1. เปิดไฟล์ PDF ใน Adobe Acrobat เมื่อเปิดไฟล์ที่เราต้องการแทรกลายเซ็นใน PDF ขึ้นมาแล้ว

  • เลือกเครื่องมือ Fill&Sign

2. เลือก Add Signature

3. Insert ลายเซ็นตามความต้องการ ซึ่งในตัวอย่างนี้จะ Insert เข้ามาแบบ Image

4. เลือกไฟล์ลายเซ็นที่เตรียมไว้ ซึ่งรูปภาพจะลบพื้นหลังออกให้เรียบร้อย

5. เมื่อ Insert เข้ามาแล้วก็สามารถ Apply เข้าไปใช้งานได้เลย

6. จากนั้นเราก็นำลายเซ็นไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

*** แนะนำเว็บไซต์ที่ใช้ลบพื้นหลังของของลายเซ็น เราสามารถนำไฟล์ภาพของลายเซ็นเข้าไปวางที่เว็บแล้วพื้นหลังได้เลยค่ะ https://www.remove.bg/