การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel จากวันเกิด

การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน TODAY() และฟังก์ชัน YEAR() ร่วมกัน. นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() หากต้องการคำนวณอายุแบบละเอียด

การคำนวณอายุปัจจุบันใน Excel

ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณหาอายุจะต้องมีวันที่ และ ปี ที่เป็นปัจจุบันก่อน ในตัวอย่างนี้จะแสดงวันที่ปัจจุบันในเซลล์ C2 สำหรับวิธีให้คลิกเลือกที่เซลล์ที่ต้องการจะแสดงวันที่ปัจจุบันแล้วพิมพ์สูตรดังนี้ =TODAY() ในเซลล์นั้นแล้ว Enter

จากนั้นก็สร้างตารางอายุ ดังตัวอย่างด้านล่าง แล้วใชสูตร DATEDIF ในการคำนวณหาอายุ

สามารถเขียนสูตรได้ดังนี้

=DATEDIF(B5,$C$2,"Y")

พิมพ์ฟังก์ชัน =DATEDIF แล้วเลือกเซลล์วันเกิดใส่เครื่องหมายคอมม่าคั่น แล้วเลือกเซลล์วันที่ปัจจุบัน ใส่เครื่องหมายคอมม่าคั่น แล้วพิมพ์ “Y” เพื่อเป็นการคำนวณหาปี เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter

*** ในเซลล์ปัจจุบันให้ใส่เครื่องหมาย $ ไว้ด้วย เพื่อล็อกเซลล์ไม่ให้เลือกตอนที่คัดลอกสูตร

จากนั้นทำการคัดลอกสูตร วางเมาส์ที่มุมของเซลล์ C5 คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงด้านล่าง

หากเครื่องของคุณเป็นปี ค.ศ. สามารถเปลี่ยนให้เป็น พ.ศ. ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีเปลี่ยน ค.ศ. ให้เป็น พ.ศ. ใน Excel

เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ จากนั้นคลิกขวา เลือก Format Cells…

เลือกที่ Date แล้วตั้งค่ารูปแบบปฏิทินตามรูปภาพด้านล่างได้เลย

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่จากปี ค.ศ. ให้มาเป็น พ.ศ. ได้แล้ว