วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel โดยใช้ข้อมูลจากเซลล์ด้านบน

วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้ให้เราทำงานง่ายขึ้นเมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันหรือพูดอย่างว่าเมื่อมีการ Sort ข้อมูลในตารางนั่นเอง วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel (Fill Blanks) จากตัวอย่างในรูปภาพด้านล่างจะเห็นว่ามีข้อมูลแค่เซลล์แรกเพื่อเป็นการบอกชนิดข้อมูลเท่านั้น ส่วนเซลล์ด้านล่างก็จะเว้นว่างไป 1.คลิกที่เซลล์ว่างที่ต้องการเติมข้อมูล แล้วเลือกคอลัมน์หรือแถวที่เราต้องการจะเติมช่องว่างของเซลล์นั้น ซึ่งตัวอย่างก็จะเลือกทั้งตารางเลยแล้วกัน 2.ให้ไปที่แท็บเมนู Home…

การใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Microsoft Excel เพื่อหาผลรวมย่อยของแต่ละรายการ

 ฟังก์ชัน Subtotal เป็น ฟังก์ชันส่งกลับค่าผลรวมย่อยของรายการหรือฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการหาผลร่วมย่อยของสินค้าแต่ละรายการ การใช้ฟังก์ชัน SubTotal ร่วมกับคำสั่ง Filter ซึ่งในบทความนี้เราจะมาหาผลรวมย่อยของสินค้าแต่ละรายการด้วยฟังก์ชันก์ Subtotal จากข้อมูลด้านล่างเราจะต้อง Sort&Filter ข้อมูลก่อน เพื่อให้สินค้าประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน วิธีการ Sort&Filter…

การสลับแถวและคอลัมน์ใน Excel ง่ายๆ ด้วย Transpose

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสลับแถวและคอลัมน์ใน Excel ในการทำงานบางครั้งเราต้องการเปลี่ยนจากหัวข้อด้านบนที่เรียงไปเป็นแถวด้านข้าง แล้วต้องการสลับมาไว้เป็นรูปแบบของคอลัมน์ที่เรียนลงไปด้านล่าง สามารถทำได้ง่าย ๆ แค่ใช้คำสั่ง Transpose ใน excel วิธีสลับข้อมูลจากแนวนอนมาเป็นแนวตั้ง จากรูปภาพด้านล่างเราจะสลับในส่วนของหัวแถวที่อยู่ด้านบนมาไว้ด้านข้าง และจะสลับคอลัมน์ที่เป็นลำดับที่มาไว้ด้านบน ให้เราเลือกคลุมข้อมูลในตารางที่ต้องการจะสลับด้านกัน แล้วคลิกขวา เลือก…

การจัดแนวหรือจัดเรียงวัตถุด้วยคำสั่ง Align

บทความนี้จะมาแนะนำการจัดเรียงวัตถุในโปรแกรม Microsoft ด้วยคำสั่ง align ซึ่งคำนี้สามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้โดยง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลสนั่งจัดเรียงทีละชิ้น เพียงแค่เราใช้คำสั่ง align เราก็สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างสวยงาม ซึ่งคำสั่ง Align สามารถใช้ได้ทั้งใน Word, Excel และ PowerPoint…

การแคปหน้าจอด้วย Extensions ของ Chrome Full Page Screen Capture

การแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์จอจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำการแคปหน้าจอโดยการติดตั้ง Extensions ของ Chrome ซึ่งเป็นส่วนขยายที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีหลาย Extensions ให้เราเลือกติดตั้งใช้งานตามความเหมาะสมและการใช้งานของเครื่องเราได้เลย Full Page Screen Capture เป็น Extensions ที่ใช้สำหรับหรับแคปหน้าจอได้ทั้งหน้าเว็บไซต์และสามารถ…

วิธีขีดทับข้อความใน Excel

บทความนี้จะแนะนำวิธีการขีดทับข้อความใน Excel ซึ่งอาจจะเป็นข้อความที่เราต้องการตัดออก หรือต้องเน้นข้อความว่าเป็นส่วนไหนโดยวิธีการขีดทับลงไปที่ข้อความ วิธีขีดทับข้อความ Excel อันดับแรกให้เราเลือกเซลล์ที่ต้องการขีดทับข้อความ จากนั้นไปเลือกที่ลูกศรชี้ลงตรงมุมในส่วนฟ้อนต์ หรือเราจะคลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการจะขีดทับแล้วเลือก Format Cells ก็ได้เช่นกัน จากนั้นจะมีป๊อบอัพ  “Format Cells” เด้งขึ้นมา…

การอัดเสียงบรรยายลงใน PowerPoint (Record Audio)

บทความนี้จะเป็นวิธีการอัดเสียงบรรยายใน PowerPoint เพื่อสร้างพรีเซนเตชันที่นิยมใช้กัน เป็นการใส่เสียงบรรยายเพื่อนำเสนอเนื้อหาในสไลด์ อาจจะเป็นการนำเสนองานต่อหัวหน้า การทำพรีเซนต์การเรียนการสอน ยิ่งเป็นช่วงนี้เป็นยุคออนไลน์ การพรีเซนหรือสอนผ่านทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ซึ่งการอัดเสียงบรรยายลงไปในแต่ละสไลด์ทำให้สะดวกแต่การนำเสนอ วิธีอัดเสียงบรรยายใน PowerPoint เปิดหน้า PowerPoint หรือสไลด์ที่ต้องการจะอัดเสียงขึ้นมา เลือกแท็บเมนู Insert…

วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel ง่ายๆ

บทความนี้จะแนะนำวิธีการสร้างบาร์โค้ดเพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรหัสพนักงานหรือการสร้างรหัสสินค้า การสร้างบาร์โค้ดก็ง่ายๆเพียงแค่เราติดตั้งฟอนต์ที่ใช้ในการสร้างบาร์โค้ดใน excel คุณก็สามารถสร้างบาร์โค้ดใช้เองง่ายๆได้เลย ขั้นตอนการสร้างบาร์โค้ด ติดตั้งฟ้อนต์ Code 39 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้เลย เมื่อทำการติดตั้งฟ้อนต์เสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา…

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว – Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอนและแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน ซึ่งการรวมหน้ากระดาษที่เป็นเป็นแนวตั้งและแนวนอน จะทำให้เรากำหนดหน้าได้ง่าย ไม่ต้องแยกไฟล์ให้สับสนวุ่นวาย อย่างเช่นหน้า 1-2 จัดให้เป็นแนวตั้ง หน้า 3-4 จัดให้เป็นแนวนอน แล้วหน้าถัดไปก็กลับมาเป็นแนวตั้งอีก เรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว ไปวางเคอร์เซอร์ในหน้าที่เราต้องการจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน >…

วิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมเลขคณิต คือ การเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูล การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีอยู่ 2 วิธี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่  ก็คือข้อมูลที่เรียงข้อมูลมาให้เลย ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรด้านล่างนี้ ตัวอย่าง ให้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่อไปนี้ 12, 12, 10, 8, 22, 16,…

มัธยฐานหรือค่ากลางของข้อมูล

มัธยฐานคือ ค่า ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง ที่มีกรเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย อย่างเช่นเรามีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งและนำข้อมูลนั้นมีจัดเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือจากน้อยไปมากตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่า มัธยฐาน ซึ่งหามัธยฐานจะมี 2 ลักษณะ ก็คือการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคี่ และและการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคู่ จำนวนข้อมูลที่เป็นคี่ มีข้อมูลชุดหนึ่งคือ 18 12…

คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องร้อยละ

เป็นเรื่องที่สามารถเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ อย่างเช่น การลดราคาสินค้าที่เขียนป้ายติดไว้ว่า sale 70% หรือว่า sale 50% นั่นเอง ซึ่งหมายคำว่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละคือการเทียบกับ 100 การที่ป้ายเขียนว่า ว่า sale 70%…

วิธีดูผู้เข้าร่วมประชุมใน Google meet

การเข้าร่วมประชุมใน Google Meet ระบบจะเปลี่ยนเลย์เอาต์ให้เราอัตโนมัติโดยจะโฟกัสผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติมเลือกที่จุด 3 จุด แล้วเลือกเปลี่ยนเลย์เอาต์ รูปแบบการเปลี่ยนเลย์เอาต์ อัตโนมัติ: การแสดงที่ Meet เลือกให้คุณ จะใช้ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงทั้งหมด…

วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet

ในการประชุมผ่าน Google meet เราสามารถนำเสนองาน หรือแชร์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ เช่น เอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต และอื่นๆ ได้ วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet เมื่อเราเข้าร่วมห้องประชุมของ Google…

วิธีเปลี่ยนพื้นหลังใน Google Meet

ในการประชุมแบบวิดีโอคอลบางซึ่งบางครั้งเราไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่หรือภาพแบ็คกราวด์ในห้องทำงานของเรา สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยภาพพื้นหลังจากระบบของ Google Meet หรือภาพพื้นหลังที่เราเลือกเองได้เลย วิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง Google meet สามารถทำได้ง่ายๆ สำหรับการใช้งาน Google meet ในการประชุมวิดีโอแล้วเราต้องการเบลอภาพข้างหลังหรือเปลี่ยนภาพพื้นหลัง  ซึ่งผู้ใช้งานจะเปลี่ยนพื้นหลังได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในวิดีโอคอลแล้วเท่านั้น วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง Google…

วิธีสร้างห้องประชุมผ่าน Google Meet

การสร้งห้องประชุมผ่าน Google Meet เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอ สามารถเข้าได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้ว ไม่ว่าจะประแบบ 1:1 หรือไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบหน่วยงาน องค์กร โดยสามารถสร้างห้องประชุมออนไลน์ผ่านบัญชี Google ได้เลย ซึ่งในรูปแบบการใช้งานฟรีก็จะมีข้อจำกัดคือ ในการประชุมออนไลน์ผู้ประชุมสามารถเข้าร่วมได้ 100…

Nouns คำนาม

คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ คุณสมบัติ สถานที่ต่างๆ หากสิ่ง เหล่านั้นมีชื่อเรียก ก็ล้วนเป็นคำนาม เช่น dog , cat ,…

วิธีสร้างตัวอักษร 3 มิติ/ตัวอักษร 3D ใน Illustrator

วิธีสร้างตัวอักษร 3 มิติใน Illustrator เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นในการออกแบบรูปภาพหรือทำแบนเนอร์ให้มีความหลากหลายและสวยงาม ซึ่งวิธีสร้างตัวอักษร 3 มิติใน Illustrator มีวิธีทำเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนค่ะ วิธีสร้างตัวอักษร 3 มิติใน Illustrator ให้เราสร้างตัวอักษรที่จะทำเป็น 3…