วิธีจัดกลุ่มข้อมูลใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TEXTJOIN

การจัดกลุ่มข้อมูลหรือการรวมข้อมูลใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ฟังก์ชัน TEXTJOIN ซึ่ง TEXTJOIN จะสามารถใช้งานได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป ใช้ในการเชื่อมตัวหนังสือหรือข้อความเข้าด้วยกัน โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้สัญลักษณ์คั่นระหว่างตัวอักษร อย่างเช่น ,…

วิธีลบช่องว่างใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TRIM พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างวิธีใช้สูตร

ฟังก์ชัน TRIM ใน Excel เป็นฟังก์ชันข้อความที่ใช้ลบช่องว่างส่วนออกจากข้อความ มีประโยชน์ในการปรับหรือแก้ไขข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งอื่น หรือลบช่องว่างส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ สูตรที่ใช้ลบช่องว่างใน Excel =TRIM(text) text คือ ข้อความที่เราต้องการจะลบช่องว่างออก ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ TRIM ในการลบช่องว่าง…

การใช้ Future Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Future simple tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับการแสดงเวลาเพื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด โครงสร้างของ Future Simple Tense Subject + will/shall + verb (base form)…

การใช้ Past Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เพื่ออธิบายนิสัยในอดีตหรือข้อเท็จจริงในอดีต Past Simple Tense เกิดจากการเติม -ed ในคำกริยาปกติ หรือใช้กริยาอปกติ โครงสร้างของ Past Simple Tense…

การใช้ Present Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Present Simple tense คือ tense ที่ใช้อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพื่ออธิบายกิจวัตร ตัวอย่างเช่น : I wake up at…

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel อย่างง่าย

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel เราจะแทรกลายน้ำเข้ามาเป็นไฟล์ภาพ ซึ่งการที่จะใส่ลายน้ำใน Excel จะต้องไปสร้างไฟล์ภาพไว้ก่อน ในบทความนี้จะให้เตรียมไฟล์ภาพจากโปรแกรม PowerPoint แล้วบันทึกไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ PNG นะคะ วิธีสร้างลายน้ำ 1. เปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะทำเป็นลายน้ำ…

สูตรพื้นฐาน Excel ที่ควรรู้ ใช้ในการทำงานบ่อยที่สุด สูตร SUM หาผลรวม, AVERAGE หาค่าเฉลี่ย, Flash Fill แยกข้อมูล

Microsoft Excel ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการทำงาน จุดเด่นของ Excel คือการคำนวณ และในการคำนวณต่างๆ จำเป็นต้องมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งโปรแกรม Excel เหมาะกับข้อมูลประเภทตัวเลข กราฟ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ล้วนต้องใช้ Excel ตั้งแต่หน่วยงานขนาดย่อย…

หมวดหมู่ของฟังก์ชันใน Excel ในแท็บ Formulas

สำหรับการใช้งานฟังก์ชันใน Excel เมื่อเราคลิกเลือกที่ แท็บ Formulas จะมีแสดงฟังก์ในการใช้งานออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้ 1. Insert Function เป็นเมนูสำหรับหรับเปิดหน้าต่างที่จะใช้ในการเพิ่มฟังก์ชัน 2. AutoSum เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น…

โครงสร้างของฟังก์ชันใน Excel

ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานของฟังก์ชันก่อน เพื่อสามารถใช้งาน Excel ได้อย่างอย่างคล่องแคล่ว โครงสร้างของฟังก์ชันใน Excel มีรูปแบบดังนี้ =ชื่อฟังก์ชัน(Argument1, Argument2, …, AgumentN) ตัวอย่างในรูปเมื่อเราป้อนชื่อฟังก์ชันแล้ว โปรแกรมก็จะแสดงรายงาน…

วิธีปรับข้อมูลตัวเลขติดลบใน Excel ให้เป็นสีแดง และใส่วงเล็บ

สำหรับบทความจะมีแนะนำวิธีสำหรับเปลี่ยนตัวเลขที่ติดลบใน Excel ให้เป็นสีแดงหรือใส่วงลบเพื่อให้เห็นข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการตั้งค่า Format Cells ใน Excel สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งาน Format Cells สามารถทำตามขั้นตอนได้เลย วิธีตั้งค่า Format Cells ตัวเลขติดลบใน…

ศัพท์ที่ควรรู้ Facebook Ads เพื่อการวิเคราะห์โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

Facebook Ads คือ การทำโฆษณาผ่านระบบตัวจัดการของ Facebook ซึ่งสามารถไปได้แสดงได้ทั้งแพล็ตฟอร์มของ Facebook และ Instagram เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนบนแอปพลิเคชัน Facebook มากขึ้น ข้อดีของการทำโฆษณาในระบบตัวจัดการ Facebook สามารถเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีในระบบตัวจัดการโฆษณาได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศ…

วิธีสร้างเพจ Facebook

เพจ Facebook คืออะไร พื้นที่ของ Facebook ที่จะให้ผู้ใช้งานหรือกลุ่มลูกค้าค้นหาหรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ ใช้นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจเนื้อหานั้น ๆ ทั้งในเชิงธุรกิจ การตลาด การศึกษา ให้ความรู้ ความบันเทิง วิธีสร้าง…

วิธีเลือก Objective หรือวัตถุประสงค์ใน Facebook Ads 2022 – 2023 อย่างไรให้สอดคล้องกับธุรกิจ

ในการยิงโฆษณาบนเฟซบุ๊กคุณเคยรู้สึกสับสนกับการเลือกวัตถุประสงค์สำหรับแคมเปญโฆษณาหรือไม่ เชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้วัตถุประสงค์ใดในการยิงแอด ขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการยิงแอด เพราะจะทำให้ระบบโฆษณานำส่งโฆษณาของเราไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของเรา วัตถุประสงค์ของโฆษณาบน Facebook คืออะไร วัตถุประสงค์ของแคมเปญ Facebook หมายถึง การกระทำที่คุณต้องการให้ผู้อื่นโต้ตอบกับโฆษณาของคุณบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก นอกจากนี้ยังกำหนดว่าคุณควรแสดงโฆษณากับใคร โดยปกติแล้ว การเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมจะช่วยให้การยิงแอดของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้น การเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญ…

รูปแบบการคำนวณใน Excel

เรื่องการคำนวณคือลักษณะเด่นของโปรแกรม Excel โดยหัวใจของ Excel ก็คือสูตรที่ใช้ในการคำนวนนั่นเอง ในการใช้งานเราจะต้องป้อนสูตรการคำนวณให้โปรแกรมคำนวณให้ หรือสูตรการคำนวณที่เป็นรูปแบบที่ Excel มีการคำนวณให้อัตโนมัติก็ได้ รูปแบบการคำนวณใน Excel รูปแบบหลักๆการคำนวณใน Excel มีทั้งหมด 4 รูปแบบ…

ส่วนประกอบของ Worksheet ใน Excel

Worksheet ใน Excel เป็นเหมือนหน้ากระดาษไว้สำหรับทำงาน โดย Worksheet จะถูกแบ่งเป็นช่อง ๆ ที่เราเรียกกันว่าเซลล์ (Cell) ส่วนประกอบของ Worksheet ใน Excel มีดังนี้

วิธีบันทึกไฟล์งานใน PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

ไฟล์งานนำเสนอใน PowerPoint จะมีนามไฟล์เป็น PPT ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดใน PowerPoint 97 Office PowerPoint 2003 เมื่อเราต้องการที่จะบันทึกไฟล์ PowerPoint งานให้คงรูปแบบเดิมไว้เพื่อเป็นเปิดดูในอุปกรณ์อื่นที่ไม่มี PowerPoint เราสามารถทำได้ด้วยการบันทึกไฟล์เป็น PDF…

ฟังก์ชัน Text ใน Excel

ฟังก์ชันก์ Text เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลประเภทตัวอักษรใน Excel อย่างเช่น การนับตัวอักษร การตัดตัวอักษรด้านซ้าย/ขวา การทำตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กทั้งหมด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งข้างต้นที่กล่าวล้วนเป็นการจัดการข้อมูลใน Excel ที่ต้องใช้ฟังก์ Text ทั้งนั้น…

วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาในคีย์บอร์ด ปุ่ม ~ หรือที่เรียกกันว่าปุ่ม “ตัวหนอน” 

ค่าเริ่มต้นของปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Winddowns คือ Alt+Shift ซึ่งบทความนี้จะแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาในปุ่มตัวหนอน วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาในคีย์บอร์ด ปุ่ม ~ (ปุ่มตัวหนอน) คลิกที่ภาษาแล้วเลือก More keyboard settings Related settings เลือก…