น้องแอนดอทคอม

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ Excel จึงมีข้อมูลหลากหลายชนิด ซึ่งแบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

วิธีคำนวณหาค่า VAT 7% ด้วย Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการคิด Vat 7% หรือการหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้า และบริการของคนทำธุรกิจ

การจัดการ Worksheet

Worksheet คือ ชีทหรือพื้นที่การทำงานในหน้า Excel

การหาผลรวมตัวเลข

การหาผลรวมเป็นการนำค่าหลายค่ามารวมกันโดยใช้สูตร =SUMการหาผลรวมใน Excel ทำได้ง่ายๆและหลายวิธี

ฟังก์ชัน PMT ใน Excel การคำนวณค่างวดเงินกู้

ฟังก์ชัน PMT ใช้ในการคำนวณค่างวดที่เราจะต้องจ่ายหรือการคำนวณการจ่ายเงินกู้ จะคำนวณจากการชำระเงินที่คงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การใส่สูตรเบื้องต้นใน Excel

การใส่สูตรใน Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องหมาย = สูตรที่เราต้องการ ตำแหน่งเซลล์ที่จะรับค่าตัวเลขมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายทีเราจะให้คำนวณ + – * / (บวก ลบ คูณ หาร) ตามทีเราต้องการจะคำนวณ

การติดตั้ง Fonts ใน Windows10, Windows8.1, Windows7

เมื่อเราพิมพ์เอกสารต่างๆ หรือทำงานอื่นๆก็แล้วแต่เมื่อเราต้องการเลือกใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่หลากหลาย แต่บางฟ้อนต์เครื่องของเราก็ไม่มีฟ้อนต์ที่เราต้องการ ดังนั้นเราต้องโหลดฟ้อนต์ที่เราต้องการมาใช้งานของเรา วันนี้ก็เลยจะมาสอนการติดตั้งฟ้อนต์แบบง่ายๆค่ะ

การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel โดยใช้สูตร BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นการแปลงค่าจากจำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเวลาที่เราต้องรวมยอดสุทธิจากค่าทีเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

การหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel

การหาเปอร์เซ็นต์ หรืออัตราร้อยละ คือ การคำนวณที่มีส่วนเป็น 100 โดยมักจะใช้เครื่องหมาย % เช่น ร้อยละ 35 หรือ 35%  เสื้อราคา 1,200 บาท ขายจริงราคา…

การแปลงไฟล์เอกสาร Word เป็น PDF

ขั้นตอนแรกเราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วต้องการที่จะบันทึกไฟล์เป็น PDF เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป

การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม…

การสร้างจดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีรูปแบบและเนื้อเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้รับจดหมาย การสร้างจดหมายเวียนมีขั้นตอนดังนี้