น้องแอนดอทคอม

วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยง่ายๆ ใน Microsoft Excel

วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยใน Microsoft Excel สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีง่ายๆ คือการเปลี่ยน Format Cell ถ้า Cell ที่ต้องการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย เป็นตัวเลขทั้งหมดจะก็ง่ายเพราะสามารถใช้ Format Cells ได้เลย ขั้นตอนการเปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นไทยใน…

วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษรในโปรแกรม Microsoft Word

วิธีกำหนด ระยะห่างตัวอักษร หรือกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนั้นปกติเราจะกำหนดระยะเป็นคำ ๆ โดยการเคาะเว้นวรรค ซึ่งวิธีนี้เราสามารถทำได้หากเป็นข้อความสั้นๆ  แต่ถ้าหลายๆ คำ ก็จะไม่สะดวก วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษร เปิดหน้าเอกสารที่เราต้องการจะกำหนดระยะห่างให้กับตัวอักษรขึ้นมาหากเราข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่ข้อความที่ต้องการจะกำหนดระยะห่าง จากนั้นให้เราไปคลิกที่มุมล่างขวาของของแท็บเครื่องมือฟอนต์ หรือใช้คีย์ลัดด้วยการกดปุ่ม Ctrl + D…

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาใน Excel

ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation Expense คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดออกจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการใช้ประโยชน์ เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรเช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลานานและมักมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณการประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรเหล่านี้โดยเฉลี่ยเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด เพราะสินทรัพย์ก็จะมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งาน ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร ก็จะถูกลดค่าลงด้วยจำนวนค่าเสื่อมราคา นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน…

วิธีซ่อน Sheet และยกเลิก (Hide Sheet /Unhide Sheet) วิธี Hide Sheet แบบใส่ Password

เมื่อเราสร้างไฟล์งานใน Excel ที่มีการใช้งานหลายคนหรือต้องการส่งไฟล์งานนี้ให้กับผู้อื่นตรวจสอบหรือใช้งานร่วมกัน อาจจะมีบางหัวข้อหรือบางเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่น ๆ ทราบ เราสามารถซ่อน Sheet หรือแผ่นงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ วิธีซ่อน Sheet ใน Excel วิธีการซ่อน Sheet…

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office Excel ,Word ,PowerPoint

Protected View ใน Microsoft Office ซึ่งเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสจากไฟล์เอกสาร Office ที่โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์เอกสารที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ ทำให้เราต้องมาคอยกด Enable Editing ตลอดเวลา นอกจากนั้นจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ถ้าเปิดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตบ่อย ที่ทำให้ต้องคลิก…

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร การจัดเรียงตามลำดับตัวเลข เรียงตามตามชื่อสินค้า และราคา หรือเรียงตามสีหรือไอคอน การจัดเรียงต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้น โดยสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความจากA ถึง Z หรือ Z…

วิธีซ่อน/แสดงเส้นตารางใน Excel (Gridline Excel)

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel บางท่านอาจจะไม่ต้องการเส้นตารางใน Excel หรือที่เรียกว่า Gridline นั่นเอง โดยทำให้พื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำวิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel วิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel เมื่อเปิดโปรแกรม…

การกำหนดสีและเอฟเฟ็กต์ให้ข้อความใน PowerPoint

เมื่อเราสร้างงานนำเสนอแล้วต้องการเน้นในส่วนของหัวเรื่องให้มีจุดเด่นมีความน่าสนใจ เราสามารถเพิ่มสี หรือใส่เอฟเฟ็กต์ ๆ ให้กับข้อความได้ ซึ่งการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความใน PowerPoint จะอยู่ในแท็บ Format โดยที่เราสามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะ วิธีเพิ่มจุดเด่นให้ข้อความใน PowerPoint เลือกข้อความที่ต้องการจะใส่สี > คลิกที่แท็บ Format…

วิธีใส่ Animation เอฟเฟ็กต์ ให้ข้อความ รูปภาพใน PowerPoint

การใส่เอฟเฟ็กต์ในงานนำเสนอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อความ หรือรูปภาพ ซึ่งถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟ็กต์เมื่อแสดงสไลด์หรือเปลี่ยนสไลด์จะแสดงเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในสไลด์นั้นขึ้นมาพร้อมกัน ซึ่งหากต้องการที่จะนำเสนอข้อความหรือเนื้อทีละส่วนเราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์เพื่อให้กำหนดข้อความหรือรูปภาพที่ ประเภทของเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint ในแท็บ Animations ใน PowerPoint จะมีเอฟเฟ็กต์อยู่ 3 ประเภท คือ แบบ…

วิธีแทรกวิดีโอใน PowerPoint

การสร้างไฟล์นำเสนอบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องแทรกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอ ซึ่งการแทรกวิดีโอใน PowerPoint มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ แทรกวิดีโอจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรา (Video on my PC) และการแทรกไฟล์วิดีโอแบบออนไลน์ (Online Video) เช่น…

การสร้างสไลด์งานใน PowerPoint / การเพิ่มแผ่นงาน (New Slide)

การสร้างสไลด์งานใน PowerPoint เป็นการใส่เนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอลงไปในสไลด์งานจากนั้นก็มีการปรับแต่งให้ดูสวยงามน่าสนใจ โดยทั่วไปแล้วในแผ่นงานจะมีกรอบข้อความให้มา ซึ่งจะมีในส่วนของ Title คือส่วนของหัวเรื่องของสไลด์แต่ละแผ่น ซึ่งในแผ่นแรกเราจะใช้ในการใส่หัวเรื่องที่ต้องการนำเสนอ และ Subtitle หรือเรียกอีกอย่างว่าหัวข้อรอง ดังรูปภาพด้านล่าง ให้เราคลิกที่กล่องข้อความแล้วเพิ่มหัวข้อหรือข้อความที่เราต้องการลงไปในสไลด์ได้เลย หาเราต้องการปรับแต่งข้อความหรือตั้งค่ารูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร และการตั้งค่าอื่นให้กับข้อความ…

การจัดข้อมูลในเซลล์ ใน Excel (Alignment)/การผสานเซลล์ / การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Excel

การรวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง (Merge Center) การ Merge คือการรวมเซลล์หลาย ๆ เซลล์ให้เป็นเซลล์เดียว และมีการจัดรูปแบบข้อความให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางเซลล์ ซึ่งนิยมใช้ในการทำเป็นหัวเรื่อง หรือจัดการข้อมูลให้อยู่ในเซลล์เดียว ซึ่งเราสามารถเลือกหลายแถวหลายคอลัมน์นำมา Merge หรือผสานเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวได้ วิธีการผสานเซลล์ (Merge…