วิธี Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานใน PDF

การแทรกรายเซ็นเข้าไปใน PDF สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือซอฟต์แวร์แก้ไข PDF อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF ได้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายวิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe…

วิธีสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบออนไลน์ ใน Google Forms ง่ายๆ

Google Forms เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Google สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถใช้ได้ฟรี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามที่กำหนดเอง รวบรวมคำตอบ และวิเคราะห์ข้อมูล Google ฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google ไดรฟ์และมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแบบสำรวจ การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การรวบรวมความคิดเห็น…

วิธีสร้างแบบสอบถามด้วย google form 2023

google form เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google ที่ใช้สร้างแบบฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจออนไลน์ สามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ข้อดีของ Google Form วิธีสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 1. ขั้นตอนแรกจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยอีเมล…

วิธีการซ่อน Gridlines หรือเส้นตาราง ใน Google Sheet

บทความนรี้จะมาอธิบายถึงวิธีซ่อน Gridlines หรือเส้นตาราง ใน Google Sheet ซึ่งค่าเริ่มต้นของ Google Sheet จะแสดงเส้นตารางมาด้วย ในการทำงานหากเราต้องการจะซ่อนเส้นตาราง (Gridlines) สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง วิธีการซ่อน Gridlines หรือเส้นตาราง…

งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่ง

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

งานสารบรรณ การรับหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการต่อไป 2. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดดังนี้ 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ กรอกรายละเอียดดังนี้…

หนังสือราชการ 6 ประเภท

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 1. หนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อราชการแบบเป็นพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 2. หนังสือภายใน เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก…

วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows ที่คีย์บอร์ด ปุ่ม ~ หรือที่เรียกกันว่าปุ่ม “ตัวหนอน” 

ค่าเริ่มต้นของปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Winddowns คือ Alt+Shift ซึ่งบทความนี้จะแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาในปุ่มตัวหนอน วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows ที่คีย์บอร์ด ปุ่ม ~ (ปุ่มตัวหนอน) คลิกที่ภาษาแล้วเลือก More keyboard settings Related…

การแคปหน้าจอด้วย Extensions ของ Chrome Full Page Screen Capture

การแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์จอจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำการแคปหน้าจอโดยการติดตั้ง Extensions ของ Chrome ซึ่งเป็นส่วนขยายที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีหลาย Extensions ให้เราเลือกติดตั้งใช้งานตามความเหมาะสมและการใช้งานของเครื่องเราได้เลย Full Page Screen Capture เป็น Extensions ที่ใช้สำหรับหรับแคปหน้าจอได้ทั้งหน้าเว็บไซต์และสามารถ…

วิธีดูผู้เข้าร่วมประชุมใน Google meet

การเข้าร่วมประชุมใน Google Meet ระบบจะเปลี่ยนเลย์เอาต์ให้เราอัตโนมัติโดยจะโฟกัสผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติมเลือกที่จุด 3 จุด แล้วเลือกเปลี่ยนเลย์เอาต์ รูปแบบการเปลี่ยนเลย์เอาต์ อัตโนมัติ: การแสดงที่ Meet เลือกให้คุณ จะใช้ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงทั้งหมด…

วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet

ในการประชุมผ่าน Google meet เราสามารถนำเสนองาน หรือแชร์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ เช่น เอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต และอื่นๆ ได้ วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet เมื่อเราเข้าร่วมห้องประชุมของ Google…

วิธีเปลี่ยนพื้นหลังใน Google Meet

ในการประชุมแบบวิดีโอคอลบางซึ่งบางครั้งเราไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่หรือภาพแบ็คกราวด์ในห้องทำงานของเรา สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยภาพพื้นหลังจากระบบของ Google Meet หรือภาพพื้นหลังที่เราเลือกเองได้เลย วิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง Google meet สามารถทำได้ง่ายๆ สำหรับการใช้งาน Google meet ในการประชุมวิดีโอแล้วเราต้องการเบลอภาพข้างหลังหรือเปลี่ยนภาพพื้นหลัง  ซึ่งผู้ใช้งานจะเปลี่ยนพื้นหลังได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในวิดีโอคอลแล้วเท่านั้น วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง Google…

วิธีสร้างห้องประชุมผ่าน Google Meet

การสร้งห้องประชุมผ่าน Google Meet เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอ สามารถเข้าได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้ว ไม่ว่าจะประแบบ 1:1 หรือไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบหน่วยงาน องค์กร โดยสามารถสร้างห้องประชุมออนไลน์ผ่านบัญชี Google ได้เลย ซึ่งในรูปแบบการใช้งานฟรีก็จะมีข้อจำกัดคือ ในการประชุมออนไลน์ผู้ประชุมสามารถเข้าร่วมได้ 100…

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ เปิดโปรแกรมที่ต้องการจะพิมพ์หนังสือราชการขึ้นมาเลือกหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นให้ไปที่ Layout > แล้วเลือก…

Data Studio คืออะไร ?

Data Studio คือ เครื่องมือฟรีที่ใช้ในการสร้าง Report โดยจะเชื่อมต่อข้อมูลจาก Data Source แปลงค่าข้อมูลออกมาเป็นกราฟรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการแสดง Report ของ Data Studio สามารถแสดงผลแบบ…

วิธีเปลี่ยนเมนู Gmail ให้เป็นภาษาไทย

บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนเมนูใน Gmail ให้เป็นภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับคนไทยหลายๆ คน โดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนดังนี้ 1.เปิด Gmail ขึ้นมาแล้วไปที่ settings 2.จากนั้นเราก็เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 3.เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลือก Save Changes หลังจากนั้นก็รอให้เครื่องรีเฟรชซักครู่ก็จะได้ภาษาไทยตามที่เราต้องการ

งานธุรการในการรับหนังสือราชการ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับจากภายนอก ซึ่งเมื่อได้รับแล้วเจ้าหน้าที่สารบรรณของแต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติดังนี้ ๑. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลับส่วนราชการที่ออกเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป ๒. ประทับตราหนังสือที่มุมบนขวาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ ๒.๑ เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน ๒.๒ วันที่…

วิธีสมัคร GrabFood

GrabFood เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ซึ่งเป็นแอพที่ใช้สั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มต่างๆ โดยมีบริการส่งให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะ เมื่อรู้สึกหิวแค่หยิบโทรศัพท์มือถือเข้าแอพเลือกร้านที่ร่วมรายการ แล้วกดสั่งอาหารรอรับของมาเสิร์ฟคุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะ สำหรับบทความนี้จะมีพูดถึงการสมัครเป็นพนักงาน GrabFood ว่าเรามีวิธีสมัครอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขับแกร็บฟู้ดแล้วดียังไง? เป็นงานอิสระคุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้ เพิ่มรายได้ อาจจะทำเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก็ได้ ประหยัดต้นทุนการทำงาน เพราะเพียงแค่คุณมีรถจักรยานยนต์ก็สามารถทำงานได้แล้ว…