น้องแอนดอทคอม

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาใน Excel

ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation Expense คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดออกจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการใช้ประโยชน์ เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรเช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลานานและมักมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณการประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรเหล่านี้โดยเฉลี่ยเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด เพราะสินทรัพย์ก็จะมีการเสื่อมค่าลงตามการใช้งาน ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร ก็จะถูกลดค่าลงด้วยจำนวนค่าเสื่อมราคา นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน…

วิธีซ่อน Sheet และยกเลิก (Hide Sheet /Unhide Sheet) วิธี Hide Sheet แบบใส่ Password

เมื่อเราสร้างไฟล์งานใน Excel ที่มีการใช้งานหลายคนหรือต้องการส่งไฟล์งานนี้ให้กับผู้อื่นตรวจสอบหรือใช้งานร่วมกัน อาจจะมีบางหัวข้อหรือบางเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่น ๆ ทราบ เราสามารถซ่อน Sheet หรือแผ่นงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ วิธีซ่อน Sheet ใน Excel วิธีการซ่อน Sheet…

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office Excel ,Word ,PowerPoint

Protected View ใน Microsoft Office ซึ่งเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสจากไฟล์เอกสาร Office ที่โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์เอกสารที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ ทำให้เราต้องมาคอยกด Enable Editing ตลอดเวลา นอกจากนั้นจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ถ้าเปิดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตบ่อย ที่ทำให้ต้องคลิก…

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร การจัดเรียงตามลำดับตัวเลข เรียงตามตามชื่อสินค้า และราคา หรือเรียงตามสีหรือไอคอน การจัดเรียงต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้น โดยสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความจากA ถึง Z หรือ Z…

วิธีซ่อน/แสดงเส้นตารางใน Excel (Gridline Excel)

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel บางท่านอาจจะไม่ต้องการเส้นตารางใน Excel หรือที่เรียกว่า Gridline นั่นเอง โดยทำให้พื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำวิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel วิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel เมื่อเปิดโปรแกรม…

การจัดข้อมูลในเซลล์ ใน Excel (Alignment)/การผสานเซลล์ / การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Excel

การรวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง (Merge Center) การ Merge คือการรวมเซลล์หลาย ๆ เซลล์ให้เป็นเซลล์เดียว และมีการจัดรูปแบบข้อความให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางเซลล์ ซึ่งนิยมใช้ในการทำเป็นหัวเรื่อง หรือจัดการข้อมูลให้อยู่ในเซลล์เดียว ซึ่งเราสามารถเลือกหลายแถวหลายคอลัมน์นำมา Merge หรือผสานเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวได้ วิธีการผสานเซลล์ (Merge…

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel

การหาค่าเฉลี่ยเบื้องต้นใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้สูตร Average ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเฉลี่ย ในตัวอย่างนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยของเซลล์ B3 : B7 ซึ่งในการใช้สูตร Excel ทุกครั้งเราจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ…

การก็อปปี้และวางข้อมูลแบบต่าง ๆ ใน Excel

การก็อปปี้ข้อมูลใน Excel เราสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการก็อปปี้รูปภาพ, กราฟ, SmartArt เป็นต้น ซึ่งเราสามารถก็อปปี้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยใช้คำสั่งในลักษณะเดียวกัน ดังตัวอย่างนี้ การ Copy รูปภาพหรือออบเจ็กต์ สำหรับการ Copy รูปภาพหรือออบเจ็คต์ สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่าย…

แถบสูตรคำนวณและการแก้ไขสูตรใน Excel

การใช้งานในแถบสูตร การคำนวณใน Excel จะต้องมีการใช้สูตรในการคำนวณ ซึ่งเราจะใส่สูตรได้ด้วยการคลิกที่เซลล์ที่ต้องการจะให้แสดงผลลัพธ์แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลล์นั้นๆ หรือจะพิมพ์ในแถบสูตร (Formula Bar) ก็ได้เช่นกัน การปรับย่อขยายแถบสูตร เมื่อเราพิมพ์สูตรในแถบสูตรแล้วสูตรที่เราใช้มีขนาดยาวเกินไปทำให้มองไม่เห็นสูตรเราสามารถย่อ-ขยายแถบสูตรได้โดยคลิกที่ Expand Formula Bar  หรือคลิกลากปรับแถบสูตร การแก้ไขสูตรคำนวณ…

วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel

วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel จะแตกต่างจากใน Word เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้โปรแกรม Excel ในกาคำนวณ ไม่ค่อยนิยมใช้ในการพิมพ์งานด้านเอกสารเท่าไหร่ แต่เมื่อเมือโปรแกรม Excel เรามีหลายหน้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เลขหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและไม่ทำให้เกิดความสับสนด้วย วิธีการแทรกเลขหน้าใน Excel มีขั้นตอนดังนี้ เปิดเอกสาร Excel…

องค์ประกอบของกราฟใน Excel

เมื่อเรามีข้อมูลตัวเลขที่ต้องนำเสนอเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องนำเสนอด้วยกราฟเพื่อให้สามารถอ่านค่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างกราฟเราจะต้องมารู้จักองค์ประกอบของกราฟก่อน เพื่อให้เราเข้าใจเข้ามูลและรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เป็นกราฟ คำอธิบาย Chart Title ชื่อแผนภูมิหรือกราฟ Chart area พื้นที่ทั้งหมดของกราฟ Axis Title ชื่อแกน ชื่อที่ใช้อธิบายข้อมูลทั้งแนวตั้งและแนวนอน Axis…

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel

วิธีการเพิ่มลายน้ำในไฟล์ Excel จะไม่สามารถพิมพ์เป็นข้อความแบบไฟล์ Word ได้นะคะเราจะใช้ลายน้ำที่เป็นไฟล์รูปภาพแล้วค่อยนำไฟล์รูปภาพมาใส่ในไฟล์ Excel ค่ะ ดังนั้นก่อนที่เราใส่ลายน้ำใน Excel เราต้องสร้างลายน้ำไว้ก่อน โดยที่เราจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้  โดยไฟล์ลายน้ำที่ใช้ได้จะมี .jpg .png และ .bmp…