น้องแอนดอทคอม

วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel

วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel จะแตกต่างจากใน Word เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้โปรแกรม Excel ในกาคำนวณ ไม่ค่อยนิยมใช้ในการพิมพ์งานด้านเอกสารเท่าไหร่ แต่เมื่อเมือโปรแกรม Excel เรามีหลายหน้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เลขหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและไม่ทำให้เกิดความสับสนด้วย วิธีการแทรกเลขหน้าใน Excel มีขั้นตอนดังนี้ เปิดเอกสาร Excel…

องค์ประกอบของกราฟใน Excel

เมื่อเรามีข้อมูลตัวเลขที่ต้องนำเสนอเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องนำเสนอด้วยกราฟเพื่อให้สามารถอ่านค่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างกราฟเราจะต้องมารู้จักองค์ประกอบของกราฟก่อน เพื่อให้เราเข้าใจเข้ามูลและรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เป็นกราฟ คำอธิบาย Chart Title ชื่อแผนภูมิหรือกราฟ Chart area พื้นที่ทั้งหมดของกราฟ Axis Title ชื่อแกน ชื่อที่ใช้อธิบายข้อมูลทั้งแนวตั้งและแนวนอน Axis…

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel

วิธีการเพิ่มลายน้ำในไฟล์ Excel จะไม่สามารถพิมพ์เป็นข้อความแบบไฟล์ Word ได้นะคะเราจะใช้ลายน้ำที่เป็นไฟล์รูปภาพแล้วค่อยนำไฟล์รูปภาพมาใส่ในไฟล์ Excel ค่ะ ดังนั้นก่อนที่เราใส่ลายน้ำใน Excel เราต้องสร้างลายน้ำไว้ก่อน โดยที่เราจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้  โดยไฟล์ลายน้ำที่ใช้ได้จะมี .jpg .png และ .bmp…

วิธีแปลงไฟล์ Word / Excel เป็น PDF

สำหรับวิธีแปลงไฟล์เป็น PDF เราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน ทำไมต้องแปลงไฟล์เป็น PDF ? เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป วิธีแปลงไฟล์ Word / Excel เป็น PDF เปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการแปลงไฟล์ขึ้นมาทั้ง…

วิธีเรียกใช้งานหรือซ่อนไม้บรรทัดใน Word

ในการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งบางเครื่องเปิดมาแล้วอาจจะมีไม้บรรทัดขึ้นมาอัตโนมัติแต่บางเครื่องอาจจะไม่มี ซึ่งการใช้งานไม้บรรทัดใน Word ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้เรากำหนดหน้ากระดาษได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดของรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ ที่เรานำมาใช้ในการสร้างงานเอกสารของเรา เพราะไม้บรรทัดเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นบทความจึงได้เขียนวิธีการเรียกใช้งานไม้บรรทัดและวิธีซ่อนไม้บรรทัด วิธีเรียกใช้งานและซ่อนไม้บรรทัด เปิดโปรแกรม Microsoft Word…

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม Excel

วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ เมื่อเรามีข้อความที่ยาวๆแต่อยากให้ข้อความนั้นลงมาอยู่ข้างในเซลล์เดิมเพื่อจัดเนื้อหาให้เกิดความสวยงามตามความต้องการของเรา วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel โปรแกรม Microsoft Excel เมื่อเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมสามารถทำได้โดย กดปุ่ม alt+enter พร้อมกัน เพียงแค่นี้เราก็สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิมได้แล้ว

การตรึงแนวใน Excel เพื่อล็อคแถวและคอลัมน์

เมื่อเรามีข้อมูลในไฟล์เยอะๆ เวลาที่เราเลื่อนดูข้างมูลที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้าง จะทำให้หัวข้อของเราเลื่อนขึ้นหายไปด้วย เมื่อเราต้องการดูหัวข้อก็ต้องเลื่อนขึั้นไปดูใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้น การตรึงแนวจึงทำให้เราดูหัวข้องานของเราได้ง่ายขึ้น วิธีตรึงแถวใน Excel เปิดเอกสารใน Excel ขึ้นมา เลือก View (มุมมอง) ที่แถบริบบอนด้านบน กดเลือก  Freeze…

วิธีลบข้อมูลที่ซ้ำกันใน Excel

การใช้งาน Microsoft Excel สามารถจัดการกับข้อมูลได้หลายแบบ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการลบข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันออก เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมากแล้วไม่ต้องการข้อมูลซ้ำทำให้ยากต่อการจัดการ โดยบทความนี้เราสามารถลบข้อมูลที่ซ้ำได้ง่ายๆ ด้วย Remove Duplicates ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ 1.เปิดข้อมูลตารางข้อมูลขึ้นมา จากตัวอย่างในคอลัมน์เราจะเห็นว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ 2.เลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกัน เลือก Data…

การแก้ไขสูตรอาร์เรย์

สำหรับการแก้ไขสูตรอาร์เรย์ก็จะแบ่งเป็น 2 วิธีก็คือการแก้ไขสูตรผลลัพธ์เซลล์เดียวและแบบผลลัพธ์หลายเซลล์ การแก้ไขสูตรอาร์เรย์แบบผลลัพธ์เซลล์เดียว สามารถแก้ไขสูตรได้เหมือนที่เราแก้ไขสูตรอื่น ๆ โดยการดับเบิ้ลคลิกเซลล์ผลลัพธ์ที่เราต้องการแก้ไข และสามารถกดปุ่ม F2 เพื่อเรียกสูตรขึ้นมาแก้ไขได้เช่นกัน จากนั้นก็ทำการแก้ไขที่ช่องเซลล์หรืออาจจะแก้ไขที่แถบ Formula bar เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็กด ctrl +…

การลบและย้ายสูตรอาร์เรย์

การลบสูตรอาร์เรย์ สำหรับการลบสูตรอาร์เรย์นั้นถ้าเป็นสูตรเซลล์เดียวเราสามารถคลิกที่เซลล์ผลลัพธ์และกด Delete ได้เลย แต่ถ้าหากเป็นสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์เราต้องเลือกช่วงเซลล์ของผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนและค่อยกดปุ่ม Delete เพราะการใช้สูตรแบบหลายเซลล์นั้นเราไม่สามารถลบหรือแก้ไขทีละเซลล์ได้ ซึ่งเมื่อต้องการลบหรือแกไขเราต้องเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดก่อน คลิกเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดแล้วกด Delete เพียงแค่นี้เราก็สามารถลบสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ได้แล้ว การย้ายสูตรอาร์เรย์ การย้ายสูตรอาร์เรย์ก็จะมี 2 วิธีเช่นกัน ก็คือการย้ายสูตรอาร์เรย์แบบเซลล์เดียวและการย้ายสูตรอาร์แบบหลายเซลล์…

วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์

สูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ คือ การหาผลลัพธ์ในหลายๆเซลล์พร้อมกัน โดยจะอ้างอิงช่วงเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์ ซึ่งช่วงเซลล์แบบอาร์เรย์นั้นจะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน วิธีใส่สูตรอาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ต้องเลือกช่วงเซลล์ที่จะแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดก่อน ใส่สูตรการคำนวณโดยเลือกช่วงเซลล์ที่จะนำมาคำนวณ โดยที่สามารถใช้เมาส์เลือกเซลล์ได้ เมื่อใส่สูตรการคำนวณเสร็จแล้วก็กด ctrl + shift + enter พร้อมกันเสมอ…

การใส่สูตรอาร์เรย์

สูตรอาร์เรย์ คือ สูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพโดยที่เราใส่สูตรเพียงสูตรเดียวแต่สามารถคำนวณผลลัพธ์ให้กับทุกเซลล์ที่อ้างอิง ซึ่งสามารถส่งกลับผลลัพธ์เดียว หรือหลายผลลัพธ์ได้ ซึ่งสูตรอาร์เรย์เป็นสูตรที่ต้องป้อนโดยการกด Ctrl + Shift + Enter แถบสูตรจะแสดงวงเล็บปีกกาครอบให้ {= … } สำคัญคือห้ามพิมพ์เครื่องหมายปีกกาลงไปเอง…