น้องแอนดอทคอม

การใส่เงาใน Photoshop CS6

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำเทคนิคการใส่เงาให้กับรูปภาพใน Photoshop ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนก็ได้เงาของวัตถุตามที่ต้องการแล้วค่ะ 1. เปิดภาพพื้นพื้นหลังเข้ามาก่อน 2.จากนั้นก็นำรูปภาพที่เราต้องการจะใส่เงา เข้ามาว่างซ้อนภาพพื้นหลัง 3.คลิกที่ fx > เลือก Drop Shadow… 4.แล้วกด…

การปรับขนาดและดูขนาดรูปภาพใน Photoshop CS6

บางครั้งเราเปิดรูปภาพขึ้นมาแล้วต้องการทราบขนาดของภาพนั้น ๆ หรือต้องการปรับขนาดรูปภาพ เราควรจะเข้ามาปรับใน Photoshop เพราะจะมีผลกับความละเอียดของภาพและขนาดไฟล์ภาพ เพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ โดยสามารถทำได้ง่ายตามขั้นตอน ดังนี้ เปิด Photoshop พร้อม Open File ภาพขึ้นมา  ไปที่เมนู…

การติดตั้ง Font ใน Windows

สำหรับบทความนี้จะมีแนะนำการติดตั้ง font ใน Windows สำหรับคนที่ต้องการฟ้อนต์สวยๆ มาใช้ในการทำงานค่ะ ซึ่ง font บาง font อาจจะไม่มีในเครื่อง เราจะต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งเอง การติดตั้ง font นี้เราสามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชัน โดยวิธีการติดตั้งก็ง่ายนิดเดียวค่ะ…

Photoshop CC เบื้องต้น

Photoshop cc 2019 Photoshop เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ การทำงานส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ แบ่งการทำงานออกเป็น Layer ซึ่งในแต่ละ Layer จะมีการทำงานที่ซ้อนกันอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งรูปภาพในกลุ่มใหญ่ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม…