วิธีทำแผ่นพับใน Word

วิธีทำแผ่นพับใน Word สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้ Templates ของโปรแกรมแล้วมาปรับแก้ข้อมูลให้เป็นแผ่นพับในรูปแบบที่เราต้องการได้เลย ทำให้การทำแผ่นพับสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น วิธีทำแผ่นพับใน Word เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังของแผ่นพับ ตำแหน่งของแผ่นพับจะจัดวางดังนี้…

การจัดแนวหรือจัดเรียงวัตถุด้วยคำสั่ง Align

บทความนี้จะมาแนะนำการจัดเรียงวัตถุในโปรแกรม Microsoft ด้วยคำสั่ง align ซึ่งคำนี้สามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้โดยง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลสนั่งจัดเรียงทีละชิ้น เพียงแค่เราใช้คำสั่ง align เราก็สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างสวยงาม ซึ่งคำสั่ง Align สามารถใช้ได้ทั้งใน Word, Excel และ PowerPoint…

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว – Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอนและแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน ซึ่งการรวมหน้ากระดาษที่เป็นเป็นแนวตั้งและแนวนอน จะทำให้เรากำหนดหน้าได้ง่าย ไม่ต้องแยกไฟล์ให้สับสนวุ่นวาย อย่างเช่นหน้า 1-2 จัดให้เป็นแนวตั้ง หน้า 3-4 จัดให้เป็นแนวนอน แล้วหน้าถัดไปก็กลับมาเป็นแนวตั้งอีก เรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว ไปวางเคอร์เซอร์ในหน้าที่เราต้องการจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน >…

วิธีทำแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2019

วิธีทำแผ่นพับใน Word เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังค่ะ ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษการแบ่งคอลัมน์ในการทำแผ่นพับใน Microsoft word ค่ะ ซึ่งปัจจุบัน Microsoft Word ได้มีแม่แบบ (Template)…

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัดใน Word จากเซนติเมตรเป็นนิ้ว หรือจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

วันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษใน Word ซึ่งบางครั้งเราต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์งานเอกสารของเรา โดยการตั้งค่าขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย ขอบขวา ให้เป็นนิ้ว แต่ในโปรแกรม Word ของเราเป็นเซนติเมตร ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนค่าหน่วยของการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Office Word ทำได้ทั้ง…

วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษรในโปรแกรม Microsoft Word

วิธีกำหนด ระยะห่างตัวอักษร หรือกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนั้นปกติเราจะกำหนดระยะเป็นคำ ๆ โดยการเคาะเว้นวรรค ซึ่งวิธีนี้เราสามารถทำได้หากเป็นข้อความสั้นๆ  แต่ถ้าหลายๆ คำ ก็จะไม่สะดวก วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษร เปิดหน้าเอกสารที่เราต้องการจะกำหนดระยะห่างให้กับตัวอักษรขึ้นมาหากเราข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่ข้อความที่ต้องการจะกำหนดระยะห่าง จากนั้นให้เราไปคลิกที่มุมล่างขวาของของแท็บเครื่องมือฟอนต์ หรือใช้คีย์ลัดด้วยการกดปุ่ม Ctrl + D…

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office Excel ,Word ,PowerPoint

Protected View ใน Microsoft Office ซึ่งเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสจากไฟล์เอกสาร Office ที่โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์เอกสารที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ ทำให้เราต้องมาคอยกด Enable Editing ตลอดเวลา นอกจากนั้นจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ถ้าเปิดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตบ่อย ที่ทำให้ต้องคลิก…

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ เปิดโปรแกรมที่ต้องการจะพิมพ์หนังสือราชการขึ้นมาเลือกหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นให้ไปที่ Layout > แล้วเลือก…

การใส่เส้นขอบเอกสารใน Microsoft Word

การใส่เส้นขอบเอกสารหรือใส่เส้นขอบในหน้ากระดาษ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสารหรือใช้สำหรับการตกแต่งปกรายงานให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเส้นขอบที่ใช้ตกแต่งจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นขอบพื้น ๆ ทั่วไป กับเส้นขอบที่เป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้งานเอกสารเรามีความน่าสนใจหรือน่าอ่านมากขึ้น วิธีใส่เส้นขอบใน Word 1.เปิดหน้าเอกสารใน Microsoft Word…

การแบ่งคอลัมน์ใน Word

การแบ่งคอลัมน์ใน Word คือ การแบ่งคอลัมน์ของข้อความในเอกสาร เพื่อให้งานเอกสารของเรามีความหน้าสนใจเป็นระเบียบ หรือแบ่งหมวดหมู่อย่างจัดเจนมากขึ้น เช่นในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือในนิตสาร เมื่อเราเลือกการแบ่งคอลัมน์แล้วข้อความในเอกสารของเราจะแบ่งจัดเรียงคอลัมน์โดยอัติโนมัติ ซึ่งปกติแล้วหน้ากระดาษของเราจะมีคอลัมน์เดียว วิธีแบ่งคอลัมน์ใน Word เมื่อเราเปิดเอกสารขึ้นมาตอนแรกจะเห็นว่าเอกสารของเราเป็นคอลัมน์เดียว ไม่มีการแบ่งคอมลัมน์ในงานเอกสารของเรา เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ใน Word…

วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Microsoft Word

บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีพิมพ์เครื่องหมายถูกใน Word ซึ่งเครื่องหมายถูกไม่มีในแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เหมือนสระหรือตัวอักษร ดังนั้นเมื่อเราต้องการพิมพ์เครื่องหมายถูกเราจึงต้องเลือกจากโปรแกรม วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Word เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วต้องการแทรกเครื่องหมายถูกในงานเอกสารของเรา ให้เลือกที่ Insert  จากนั้นเลือก Symbol ถ้าเรายังไม่เคยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกมาก่อนจะไม่แสดงเครื่องหมาย ให้เราเลือกที่ More Symbols แล้วจะมีสัญลักษณ์มากมายแสดงขึ้นมาให้เราเลือก…

การจัดรูปแบบข้อความใน Microsoft Word

Facebook Youtube การจัดรูปแบบข้อความใน Word สามารถทำได้ง่ายๆ ที่แท็บริบบอนด้านบน เช่น รูปแบบตัวอักษร การใส่สีตัวอักษร การเพิ่มขนาด การทำตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือที่ต่างๆ ที่เราใช้จะอยู่ในแท็บ Home…

การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ

เมื่อเราจะเขียนหนังสือราชการอันดับแรกที่เราจะต้องทำเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาคือการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนดก่อน ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะ เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วเลือกที่ Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วคลิกที่ลูกศรตรงมุมด้านล่างของ Page Setup แล้วตั้งค่าระยะของขอบหน้ากระดาษให้เรียบร้อย ซึ่งตามระเบียบหนังสือราชการให้ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษดังนี้ ขอบบน 2.5…

วิธีเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตรใน Microsoft Word

สำหรับบทความนี้จะเขียนวิธีเปลี่ยนไม้บรรทัดจากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimetres) ใน Microsoft Word เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะเป็นนิ้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรมีวิธีการเปลี่ยนดังนี้ค่ะ เริ่มแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นว่าหน่วยไม้บรรทัดของเราเป็นนิ้ว เรามาดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดกันเลยค่ะ ไปที่ File > แล้วเลือก Options…

วิธีแปลงไฟล์ Word / Excel เป็น PDF

สำหรับวิธีแปลงไฟล์เป็น PDF เราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน ทำไมต้องแปลงไฟล์เป็น PDF ? เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป วิธีแปลงไฟล์ Word / Excel เป็น PDF เปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการแปลงไฟล์ขึ้นมาทั้ง…

การเปิดใช้งาน Microsoft Word และแท็บเครื่องมือต่าง ๆ

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานมากในด้านงานเอกสาร เป็นโปรแกรมประมวลผลคํา ที่สร้างขึ้นมาจากบริษัทไมโครซอฟท์  ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาถึงรุ่นหรือเวอร์ชั่น (Version) 2020 ตามปี ค.ศ. ที่ผลิตออกมาจําหน่าย เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ…

การอ่านออกเสียงใน Word

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำตัวช่วยดี ๆ สำหรับผู้พิการทางสายตาในการช่วยอ่านออกเสียงหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่พิการก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะ โดยเราจะให้ Ai ของ Office ช่วยในการอ่านออกเสียงให้เราฟัง ซึ่งเวอร์ชั่นที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้คือ Office 2016 ,Office 2019 และ Office 365…

การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เพราะหลายๆคนเวลาที่พิมพ์งานเอกสาร เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอาจจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดมันกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปทำให้งานเอกสารของเราไม่สวยงามเท่าที่ควร หรือเราต้องการจัดหน้าเอกสารของเราให้มีข้อมูลหรือเนื้อหามากที่สุด เราก็จำเป็นจะต้องเลื่อนระยะห่างระหว่างบรรทัดขึ้นไปเช่นกัน วีธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เปิดหน้าเอกสารขึ้นมาแล้วเลือกข้อความที่เราต้องการจะจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด > Line and Paragraph Spacing (เลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า) > Line Spacing…