วิธีตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้น ตั้งค่า font ใน Word ให้เป็นฟอนต์แรกเมื่อสร้างเอกสารใหม่

การตั้งค่า font เริ่มต้นใน Word ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบข้อความที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มสร้างเอกสารใหม่ เมื่อเรามี font ที่ต้องการใช้งานประจำเราสามารถตั้งค่า font ดังกล่าวให้เป็นค่าแรกเมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้ วิธีตั้งค่า font เริ่มต้นใน Word 3.…

วิธี Insert ลายเซ็นเข้ามาใช้งานใน PDF

การแทรกรายเซ็นเข้าไปใน PDF สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หรือซอฟต์แวร์แก้ไข PDF อื่น ๆ ที่มีความสามารถในการแก้ไขเอกสาร PDF ได้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายวิธีแทรกลายเซ็นใน PDF โดยใช้ Adobe…

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Excel ให้เป็นฟอนต์แรกเสมอเมื่อเปิดโปรแกรม

เมื่อมีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อสร้างเอกสารเราจะต้องคอยเปลี่ยนฟอนต์อยู่บ่อยๆ และถ้าเรามีฟอนต์ที่ใช้เป็นประจำในการพิมพ์เอกสาร เราสามารถตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นได้ เวลาที่ปิดเปิดโปรแกรมฟอนต์ที่ตั้งค่าไว้ก็จะถูกนำมาใช้เป็นฟอนต์แรกเสมอ วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Excel 2. เมื่อเราคลิกเลือกที่ Options แล้ว เลือกหัวข้อ General วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานใน Word 1. เปิดโปรแกรม…

งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่ง

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

งานสารบรรณ การรับหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการต่อไป 2. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดดังนี้ 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ กรอกรายละเอียดดังนี้…

หนังสือราชการ 6 ประเภท

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 1. หนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อราชการแบบเป็นพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 2. หนังสือภายใน เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก…

วิธีสร้างตารางใน Word

เราสามารถสร้างตารางใน Word ได้ง่ายๆ เพียงแค่ Insert หรือแทรกตารางที่แท็บเมนูใน Word เมื่อทำการแทรกตารางแล้วสามารถปรับแต่งคอลัมน์หรือแถวของตารางได้ตามความต้องการเลยค่ะ วิธีแทรกตารางใน Word 1. สร้างตารางโดยใช้ Table Grid 2. การแทรกตารางด้วย…

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ เพื่อให้ทำงานเร็วและคล่องแคล่วมากขึ้น

คีย์ลัด Microsoft Word หรือคีย์ลัดที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะแต่ละคำสั่งการทำงานล้วนแต่มีคีย์ลัดทั้งนั้น ในบทความนี้ ได้รวบรวม คีย์ลัด Microsoft Word ที่สำคัญ ๆ…

วิธีทำแผ่นพับใน Word

วิธีทำแผ่นพับใน Word สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้ Templates ของโปรแกรมแล้วมาปรับแก้ข้อมูลให้เป็นแผ่นพับในรูปแบบที่เราต้องการได้เลย ทำให้การทำแผ่นพับสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น วิธีทำแผ่นพับใน Word เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังของแผ่นพับ ตำแหน่งของแผ่นพับจะจัดวางดังนี้…

การจัดแนวหรือจัดเรียงวัตถุด้วยคำสั่ง Align

บทความนี้จะมาแนะนำการจัดเรียงวัตถุในโปรแกรม Microsoft ด้วยคำสั่ง align ซึ่งคำนี้สามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้โดยง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลสนั่งจัดเรียงทีละชิ้น เพียงแค่เราใช้คำสั่ง align เราก็สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างสวยงาม ซึ่งคำสั่ง Align สามารถใช้ได้ทั้งใน Word, Excel และ PowerPoint…

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว – Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอนและแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน ซึ่งการรวมหน้ากระดาษที่เป็นเป็นแนวตั้งและแนวนอน จะทำให้เรากำหนดหน้าได้ง่าย ไม่ต้องแยกไฟล์ให้สับสนวุ่นวาย อย่างเช่นหน้า 1-2 จัดให้เป็นแนวตั้ง หน้า 3-4 จัดให้เป็นแนวนอน แล้วหน้าถัดไปก็กลับมาเป็นแนวตั้งอีก เรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวนอน และแนวตั้งให้อยู่ในไฟล์เดียว ไปวางเคอร์เซอร์ในหน้าที่เราต้องการจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน >…

วิธีทำแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2019

วิธีทำแผ่นพับใน Word เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังค่ะ ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษการแบ่งคอลัมน์ในการทำแผ่นพับใน Microsoft word ค่ะ ซึ่งปัจจุบัน Microsoft Word ได้มีแม่แบบ (Template)…

วิธีเปลี่ยนไม้บรรทัดใน Word จากเซนติเมตรเป็นนิ้ว หรือจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

วันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษใน Word ซึ่งบางครั้งเราต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์งานเอกสารของเรา โดยการตั้งค่าขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย ขอบขวา ให้เป็นนิ้ว แต่ในโปรแกรม Word ของเราเป็นเซนติเมตร ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนค่าหน่วยของการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Microsoft Office Word ทำได้ทั้ง…

วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษรในโปรแกรม Microsoft Word

วิธีกำหนด ระยะห่างตัวอักษร หรือกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนั้นปกติเราจะกำหนดระยะเป็นคำ ๆ โดยการเคาะเว้นวรรค ซึ่งวิธีนี้เราสามารถทำได้หากเป็นข้อความสั้นๆ  แต่ถ้าหลายๆ คำ ก็จะไม่สะดวก วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษร เปิดหน้าเอกสารที่เราต้องการจะกำหนดระยะห่างให้กับตัวอักษรขึ้นมาหากเราข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่ข้อความที่ต้องการจะกำหนดระยะห่าง จากนั้นให้เราไปคลิกที่มุมล่างขวาของของแท็บเครื่องมือฟอนต์ หรือใช้คีย์ลัดด้วยการกดปุ่ม Ctrl + D…

วิธีปิด Protected View ใน Microsoft Office Excel ,Word ,PowerPoint

Protected View ใน Microsoft Office ซึ่งเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่คอยป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสจากไฟล์เอกสาร Office ที่โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์เอกสารที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจ ทำให้เราต้องมาคอยกด Enable Editing ตลอดเวลา นอกจากนั้นจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ถ้าเปิดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตบ่อย ที่ทำให้ต้องคลิก…

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ เปิดโปรแกรมที่ต้องการจะพิมพ์หนังสือราชการขึ้นมาเลือกหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นให้ไปที่ Layout > แล้วเลือก…

การใส่เส้นขอบเอกสารใน Microsoft Word

การใส่เส้นขอบเอกสารหรือใส่เส้นขอบในหน้ากระดาษ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสารหรือใช้สำหรับการตกแต่งปกรายงานให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเส้นขอบที่ใช้ตกแต่งจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นขอบพื้น ๆ ทั่วไป กับเส้นขอบที่เป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้งานเอกสารเรามีความน่าสนใจหรือน่าอ่านมากขึ้น วิธีใส่เส้นขอบใน Word 1.เปิดหน้าเอกสารใน Microsoft Word…

การแบ่งคอลัมน์ใน Word

การแบ่งคอลัมน์ใน Word คือ การแบ่งคอลัมน์ของข้อความในเอกสาร เพื่อให้งานเอกสารของเรามีความหน้าสนใจเป็นระเบียบ หรือแบ่งหมวดหมู่อย่างจัดเจนมากขึ้น เช่นในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือในนิตสาร เมื่อเราเลือกการแบ่งคอลัมน์แล้วข้อความในเอกสารของเราจะแบ่งจัดเรียงคอลัมน์โดยอัติโนมัติ ซึ่งปกติแล้วหน้ากระดาษของเราจะมีคอลัมน์เดียว วิธีแบ่งคอลัมน์ใน Word เมื่อเราเปิดเอกสารขึ้นมาตอนแรกจะเห็นว่าเอกสารของเราเป็นคอลัมน์เดียว ไม่มีการแบ่งคอมลัมน์ในงานเอกสารของเรา เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ใน Word…