น้องแอนดอทคอม

การอ่านออกเสียงใน Word

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำตัวช่วยดี ๆ สำหรับผู้พิการทางสายตาในการช่วยอ่านออกเสียงหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่พิการก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะ โดยเราจะให้ Ai ของ Office ช่วยในการอ่านออกเสียงให้เราฟัง ซึ่งเวอร์ชั่นที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้คือ Office 2016 ,Office 2019 และ Office 365…

การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เพราะหลายๆคนเวลาที่พิมพ์งานเอกสาร เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอาจจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดมันกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปทำให้งานเอกสารของเราไม่สวยงามเท่าที่ควร หรือเราต้องการจัดหน้าเอกสารของเราให้มีข้อมูลหรือเนื้อหามากที่สุด เราก็จำเป็นจะต้องเลื่อนระยะห่างระหว่างบรรทัดขึ้นไปเช่นกัน วีธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เปิดหน้าเอกสารขึ้นมาแล้วเลือกข้อความที่เราต้องการจะจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด > Line and Paragraph Spacing (เลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า) > Line Spacing…

การตั้งค่า save อัตโนมัติใน Office, Word, Excel, PowerPoint

บทความนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าบันทึกข้อมูลอัตโนมัติในโปรแกรม Microsoft Office เพื่อแก้ปัญการลืม Save ข้อมูลของทุกคนค่ะ เพราะว่าในบบางครั้งที่เรากำลังทำงานอยู่ อาจจะปัญหาเครื่องคอมค้าง ไฟดับไฟตก และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย แต่เรายังไม่ได้ Save งานของเราเลยทำให้ต้องเสียเวลากลับมานั่งเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก ดังนั้นการตั้งคค่า Auto Save…

การพิมพ์งานด้วยเสียงบน Google Docs

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการพิมพ์เอกสารด้วยเสียง โดยใช้ Google Docs เข้ามาช่วยในการพิมพ์งานของเรา เพื่อให้เราพิมพ์งานได้รวดเร็วและไม่เมื่อมือหากต้องพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้า ซึ่งการพิมพ์งานด้วยเสียงนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่พิมพ์สัมผัสไม่ค่อยเก่ง ขั้นตอนการพิมพ์งานด้วยเสียงใน Google Docs ก่อนที่เราจะเปิดใช้งาน Google Docs ทุกคนจะต้องมี…

การสร้างตารางใน Microsoft Word

Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลคำ จัดทำในส่วนของงานเอกสารที่ต้องจัดพิมพ์ตัวอักษรจำนวนเยอะๆ ซึ่งโปรแกรม Microsoft ไม่ได้ใช้เฉพาะในการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลประเภทตัวอักษรเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างงานที่อยู่ในรูปแบบตาราง รูปภาพ และรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งในบทความนี้จะมาสอนการสร้างการปรับแต่งตารางขั้นพื้นฐานใน Word ขั้นตอนการสร้างและปรับแต่งตารางใน Word ขั้นตอนเปิดโปรแกรม…

การปริ้นหรือพิมพ์ซองจดหมายใน Word

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปมากแล้วจากเดิมที่เคยส่งซองจดหมายก็เปลี่ยนมาใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลล์แทน แต่อย่างไรก็ตามการส่งจดหมายในรูปของซองเอกสารก็ยังคงจำเป็นต้องใช้เหมือนกัน ดังนั้นบทความนี้ก็จะพูดถึงการพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ผู้รับ และการตั้งค่าต่างๆ ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Word จะมีแท็บเครื่องมือที่เราใช้ในการพิมพ์ซองจดหมาย โดยจะมีการปรับตำแหน่งในการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับและผู้ส่งได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้ เราจะเริ่มจาการเปิดโปรแกรม Word…

การตั้งค่าหน้ากระดาษใน Word

โดยปกติค่าเริ่มต้นที่เราเปิดใช้งานโปรแกรมขนาดของหน้ากระดาษจะเป็น A4 แต่เราสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่ Layout > คลิกเลือก Size เมื่อเราคลิกที่ Size แล้วจะมีขนาดของกระดาษแสดงออกมาให้เราเลือกได้ตามต้องการ หรือถ้าเราต้องการตั้งค่าแบบกำหนดเองเราก็คลิกเลือกที่ More Paper Size……

การจัดรูปแบบข้อความใน Word

เราสามารถกำหนดรูปแบบฟอนต์ ขนาดข้อความและอื่นๆให้แสดงผลได้ตามความต้องการของเรา โดยมีวิธีการจัดรูปแบบดังนี้ การเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์และขนาด คลุมข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ แล้วคลิกที่ลิสต์บ็อกซ์ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราต้องการ เมื่อเราชี้เมาส์ไปยังฟอนต์ต่างๆข้อความก็จะแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ให้เราทันที ถ้าเราต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรก็ใช้เมาส์คลิกเลือกคลุมข้อความที่เราต้องเปลี่ยน แล้วเลือกลิสต์บ็อกซ์ Font Size จากนั้นเลือกขนาดตามที่เราต้องการได้เลย การเน้นข้อความด้วยตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ในการสร้างงานเอกสารบางครั้งเราก็ต้องมีการเน้นในส่วนที่เป็นหัวข้อด้วยข้อความที่หนาขึ้น…

การพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ใน Word

การเขียนสมการคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word ซึ่งการเขียนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นตัวอักษรพิเศษที่เราต้องแทรกเข้ามาในงานเอกสารของเรา โดยปกติแล้วผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่ค่อยได้เรียกใช้ตัวอักษรพิเศษเหล่านี้จึงทำให้ไม่ทราบวิธีการแทรกตัวอักษรพิเศษหรือสมการทางคณิตศาสตร์ การแทรกสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์มีขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1.คลิกที่แท็บ Insert >>>เลือก Equation 2.เมื่อคลิกที่ Equation แล้วจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแสดงขึ้นมาในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นจะมี Symbols สัญลักษณ์พิเศษ และ…

การตั้งค่าหน้าซองจดหมายก่อนพิมพ์ใน Word

ในการพิมพ์จดหมายแต่ละครั้งเราต้องตั้งค่าให้มีขนาดพอดีกับซองจดหมายเรา เพราะขนาดของซองจดหมายแต่ละแบบแต่ละซองก็มีขนาดไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องทำการตั้งค่าขนาดของซองจดหมายก่อนทำการพิมพ์ ซึ่งการต้องค่าซองจดหมายมีขั้นตอนดังนี้ เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วเลือกที่ Layout คลิกที่ลูกศรตรงมุม จะมี Pop Up เด้งขึ้นมา เลือกที่…

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตามลำดับโดยจะแบ่งออกเป็น 5 ยุคสมัย 1.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใช้ภาษาที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการสั่งงาน เป็นยุคหลอดสุญญากาศใช้กำลังไฟฟ้าสูง ทำใฟ้เครื่องมีปัญหาเรื่องความร้อน 2.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้ทรานซิสเตอร์แทนการใช้หลอดสุญญากาศ และใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ มีการทำงานที่รวดเร็ว มีความแม่นยำ การเขียนโปรแกรมใช้ภาษาระดับสูง คาดว่าน่าจะเป็นภาษาแอสเซมบลี…

การแทรกเลขหน้าใน Microsoft Word แบบกำหนดเอง

การทำงานเอกสารหรือรูปเล่มรายงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ คำนำ สารบัญ เนื้อหา และส่วนที่เป็นอ้างอิง ซึ่งในส่วนที่เป็นเนื้อหาเราจะต้องใส่เลขหน้า โดยการแทรกเลขหน้าใน Word จะแทรกเลขหน้าทุกหน้าของเอกสาร จึงทำให้คนส่วนใหญ่เวลาทำรูปเล่มรายงานต้องแยกไฟล์เอกสารในส่วนทีเป็นสารบัญ และส่วนที่เป็นเนื้อหาออกจากกัน ซึ่งในที่นี้เราจะรวมทุกหน้าไว้ในไฟล์เดียวกันแล้วแทรกเลขหน้าแบบกำหนดเอง วิธีแทรกเลขหน้าแบบกำหนดเอง 1. เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วเอาเคอร์เซอร์ไปวางในบรรทัดสุดท้ายก่อนจะขึ้นหน้า…