การติดตั้ง Fonts ใน Windows10, Windows8.1, Windows7

เมื่อเราพิมพ์เอกสารต่างๆ หรือทำงานอื่นๆก็แล้วแต่เมื่อเราต้องการเลือกใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่หลากหลาย แต่บางฟ้อนต์เครื่องของเราก็ไม่มีฟ้อนต์ที่เราต้องการ ดังนั้นเราต้องโหลดฟ้อนต์ที่เราต้องการมาใช้งานของเรา วันนี้ก็เลยจะมาสอนการติดตั้งฟ้อนต์แบบง่ายๆค่ะ

การแปลงไฟล์เอกสาร Word เป็น PDF

ขั้นตอนแรกเราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วต้องการที่จะบันทึกไฟล์เป็น PDF เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป

การสร้างจดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีรูปแบบและเนื้อเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้รับจดหมาย การสร้างจดหมายเวียนมีขั้นตอนดังนี้