ฟังก์ชันพื้นฐานที่นิยมใช้งานใน Excel

ฟังก์ชันพื้นฐานที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังนี้

เทคนิคการก็อปปี้และวางข้อมูลแบบต่างๆ

การก็อปปี้ข้ามเวิร์คบุ๊ค เราสามารถย้ายข้ามูลข้ามเวิร์คบุ๊คด้วยการ Copy และ Paste ได้เช่นกัน

แถบสูตร Formulas ใน Excel

ฟังก์ชันใน Formulas จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตรรกะ (Logical) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณแบบมีเงื่อนไข เช่น ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์ TRUE OR FALSE สถิติ (Statistical) ใช้ในการคำนวณหาค่าทางสถิติ เช่น การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์…

การผสานเซลล์หรือการ Merge cells

การ Merge cells เป็นการรวมหลายๆเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง เหมาะแก่การจัดรูปแบบในส่วนของหัวข้อเรื่อง

การจัดตำแหน่งของข้อมูลในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้งภายในเซลล์

การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel ก็เหมือนกับการจัดรูปแบบงานเอกสารอื่นๆ แต่การจัดรูปแบบใน Excel เราต้องคลิกเลือกเซลล์ที่

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ Excel จึงมีข้อมูลหลากหลายชนิด ซึ่งแบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

วิธีคำนวณหาค่า VAT 7% ด้วย Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการคิด Vat 7% หรือการหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้า และบริการของคนทำธุรกิจ

การจัดการ Worksheet

Worksheet คือ ชีทหรือพื้นที่การทำงานในหน้า Excel

การหาผลรวมตัวเลข

การหาผลรวมเป็นการนำค่าหลายค่ามารวมกันโดยใช้สูตร =SUMการหาผลรวมใน Excel ทำได้ง่ายๆและหลายวิธี

ฟังก์ชัน PMT ใน Excel การคำนวณค่างวดเงินกู้

ฟังก์ชัน PMT ใช้ในการคำนวณค่างวดที่เราจะต้องจ่ายหรือการคำนวณการจ่ายเงินกู้ จะคำนวณจากการชำระเงินที่คงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การใส่สูตรเบื้องต้นใน Excel

การใส่สูตรใน Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องหมาย = สูตรที่เราต้องการ ตำแหน่งเซลล์ที่จะรับค่าตัวเลขมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายทีเราจะให้คำนวณ + – * / (บวก ลบ คูณ หาร) ตามทีเราต้องการจะคำนวณ

การติดตั้ง Fonts ใน Windows10, Windows8.1, Windows7

เมื่อเราพิมพ์เอกสารต่างๆ หรือทำงานอื่นๆก็แล้วแต่เมื่อเราต้องการเลือกใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่หลากหลาย แต่บางฟ้อนต์เครื่องของเราก็ไม่มีฟ้อนต์ที่เราต้องการ ดังนั้นเราต้องโหลดฟ้อนต์ที่เราต้องการมาใช้งานของเรา วันนี้ก็เลยจะมาสอนการติดตั้งฟ้อนต์แบบง่ายๆค่ะ

การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel โดยใช้สูตร BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นการแปลงค่าจากจำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเวลาที่เราต้องรวมยอดสุทธิจากค่าทีเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

การหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel

การหาเปอร์เซ็นต์ หรืออัตราร้อยละ คือ การคำนวณที่มีส่วนเป็น 100 โดยมักจะใช้เครื่องหมาย % เช่น ร้อยละ 35 หรือ 35%  เสื้อราคา 1,200 บาท ขายจริงราคา…

การแปลงไฟล์เอกสาร Word เป็น PDF

ขั้นตอนแรกเราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วต้องการที่จะบันทึกไฟล์เป็น PDF เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป

การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม…

การสร้างจดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีรูปแบบและเนื้อเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้รับจดหมาย การสร้างจดหมายเวียนมีขั้นตอนดังนี้