น้องแอนดอทคอม

การจัดรูปแบบข้อความของสไลด์/วิธีใส่บุลเล็ตลิสต์รายการ ใน PowerPoint

การจัดรูปแบบข้อความของสไลด์ใน PowerPoint บทความนี้จะพูดถึงการจัดรูปข้อความสไลด์ใน PowerPoint ซึ่งในหน้าสไลน์โชว์จะมีอยู่ 2 กรอบ คือ จะมีในส่วนของ Title Slide และContent หรือข้อความทั่วไปที่อยู่ในสไลด์ โดยข้อความที่เรานำเสนอจะอยู่ในกรอบหรือเรียกว่ากล่องข้อความ เมื่อเราต้องการจัดรูปแบบของข้อความเราอาจจะที่กรอบนั้นๆ หรือจะคลุมเลือกข้อความบางส่วนก็ได้…

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ เปิดโปรแกรมที่ต้องการจะพิมพ์หนังสือราชการขึ้นมาเลือกหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นให้ไปที่ Layout > แล้วเลือก…

การใส่เส้นขอบเอกสารใน Microsoft Word

การใส่เส้นขอบเอกสารหรือใส่เส้นขอบในหน้ากระดาษ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสารหรือใช้สำหรับการตกแต่งปกรายงานให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเส้นขอบที่ใช้ตกแต่งจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นขอบพื้น ๆ ทั่วไป กับเส้นขอบที่เป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้งานเอกสารเรามีความน่าสนใจหรือน่าอ่านมากขึ้น วิธีใส่เส้นขอบใน Word 1.เปิดหน้าเอกสารใน Microsoft Word…

การแบ่งคอลัมน์ใน Word

การแบ่งคอลัมน์ใน Word คือ การแบ่งคอลัมน์ของข้อความในเอกสาร เพื่อให้งานเอกสารของเรามีความหน้าสนใจเป็นระเบียบ หรือแบ่งหมวดหมู่อย่างจัดเจนมากขึ้น เช่นในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือในนิตสาร เมื่อเราเลือกการแบ่งคอลัมน์แล้วข้อความในเอกสารของเราจะแบ่งจัดเรียงคอลัมน์โดยอัติโนมัติ ซึ่งปกติแล้วหน้ากระดาษของเราจะมีคอลัมน์เดียว วิธีแบ่งคอลัมน์ใน Word เมื่อเราเปิดเอกสารขึ้นมาตอนแรกจะเห็นว่าเอกสารของเราเป็นคอลัมน์เดียว ไม่มีการแบ่งคอมลัมน์ในงานเอกสารของเรา เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ใน Word…

วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Microsoft Word

บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีพิมพ์เครื่องหมายถูกใน Word ซึ่งเครื่องหมายถูกไม่มีในแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เหมือนสระหรือตัวอักษร ดังนั้นเมื่อเราต้องการพิมพ์เครื่องหมายถูกเราจึงต้องเลือกจากโปรแกรม วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Word เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วต้องการแทรกเครื่องหมายถูกในงานเอกสารของเรา ให้เลือกที่ Insert  จากนั้นเลือก Symbol ถ้าเรายังไม่เคยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกมาก่อนจะไม่แสดงเครื่องหมาย ให้เราเลือกที่ More Symbols แล้วจะมีสัญลักษณ์มากมายแสดงขึ้นมาให้เราเลือก…

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel

การหาค่าเฉลี่ยเบื้องต้นใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้สูตร Average ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเฉลี่ย ในตัวอย่างนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยของเซลล์ B3 : B7 ซึ่งในการใช้สูตร Excel ทุกครั้งเราจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ…

การเริ่มต้นใช้งาน PowerPoint

PowerPoint เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างงานนำเสนอ หรือการสร้างสไลด์งานเพื่อพรีเซนงาน ซึ่งบทความนี้เราจะมาแนะนำการใช้เปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint เบื้องต้น เปิดโปรแกรมขึ้นมา เราจะได้หน้าตาของโปรแกรมในรูปแบบนี้ เราสามารถเลือก Blank Presentation เพื่อสร้างงานนำเสนอแบบกำหนดเองได้เลย หรืออาจจะเลือกธีมอื่นๆ ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ หากเราต้องการเลือกธีมเพิ่มเติมก็คลิกที่ More…

การก็อปปี้และวางข้อมูลแบบต่าง ๆ ใน Excel

การก็อปปี้ข้อมูลใน Excel เราสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการก็อปปี้รูปภาพ, กราฟ, SmartArt เป็นต้น ซึ่งเราสามารถก็อปปี้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยใช้คำสั่งในลักษณะเดียวกัน ดังตัวอย่างนี้ การ Copy รูปภาพหรือออบเจ็กต์ สำหรับการ Copy รูปภาพหรือออบเจ็คต์ สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่าย…

แถบสูตรคำนวณและการแก้ไขสูตรใน Excel

การใช้งานในแถบสูตร การคำนวณใน Excel จะต้องมีการใช้สูตรในการคำนวณ ซึ่งเราจะใส่สูตรได้ด้วยการคลิกที่เซลล์ที่ต้องการจะให้แสดงผลลัพธ์แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลล์นั้นๆ หรือจะพิมพ์ในแถบสูตร (Formula Bar) ก็ได้เช่นกัน การปรับย่อขยายแถบสูตร เมื่อเราพิมพ์สูตรในแถบสูตรแล้วสูตรที่เราใช้มีขนาดยาวเกินไปทำให้มองไม่เห็นสูตรเราสามารถย่อ-ขยายแถบสูตรได้โดยคลิกที่ Expand Formula Bar  หรือคลิกลากปรับแถบสูตร การแก้ไขสูตรคำนวณ…

การจัดรูปแบบข้อความใน Microsoft Word

Facebook Youtube การจัดรูปแบบข้อความใน Word สามารถทำได้ง่ายๆ ที่แท็บริบบอนด้านบน เช่น รูปแบบตัวอักษร การใส่สีตัวอักษร การเพิ่มขนาด การทำตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือที่ต่างๆ ที่เราใช้จะอยู่ในแท็บ Home…

การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ

เมื่อเราจะเขียนหนังสือราชการอันดับแรกที่เราจะต้องทำเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาคือการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนดก่อน ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะ เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา แล้วเลือกที่ Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วคลิกที่ลูกศรตรงมุมด้านล่างของ Page Setup แล้วตั้งค่าระยะของขอบหน้ากระดาษให้เรียบร้อย ซึ่งตามระเบียบหนังสือราชการให้ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษดังนี้ ขอบบน 2.5…

วิธีเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตรใน Microsoft Word

สำหรับบทความนี้จะเขียนวิธีเปลี่ยนไม้บรรทัดจากนิ้ว (Inches) เป็นเซนติเมตร (Centimetres) ใน Microsoft Word เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะเป็นนิ้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรมีวิธีการเปลี่ยนดังนี้ค่ะ เริ่มแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นว่าหน่วยไม้บรรทัดของเราเป็นนิ้ว เรามาดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดกันเลยค่ะ ไปที่ File > แล้วเลือก Options…