Lookalike Audience คืออะไร

สำหรับผู้ที่เคยยิงแอดบนเฟซบุ๊ก หรือสนใจการยิงแอด อาจจะเคยได้ยินคำว่า Lookalike Audience มาบ้างแล้ว ซึ่ง Lookalike Audience เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหนึ่งของเฟซบุ๊ก ในบทความความนี้ก็จะมาพูดถึง ความหมายและวิธีการทำงานของ Lookalike Audience พร้อม แสดงวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ…

ศัพท์ที่ควรรู้ Facebook Ads เพื่อการวิเคราะห์โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

Facebook Ads คือ การทำโฆษณาผ่านระบบตัวจัดการของ Facebook ซึ่งสามารถไปได้แสดงได้ทั้งแพล็ตฟอร์มของ Facebook และ Instagram เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนบนแอปพลิเคชัน Facebook มากขึ้น ข้อดีของการทำโฆษณาในระบบตัวจัดการ Facebook สามารถเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีในระบบตัวจัดการโฆษณาได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศ…