วิธีขีดทับข้อความใน Excel

บทความนี้จะแนะนำวิธีการขีดทับข้อความใน Excel ซึ่งอาจจะเป็นข้อความที่เราต้องการตัดออก หรือต้องเน้นข้อความว่าเป็นส่วนไหนโดยวิธีการขีดทับลงไปที่ข้อความ วิธีขีดทับข้อความ Excel อันดับแรกให้เราเลือกเซลล์ที่ต้องการขีดทับข้อความ จากนั้นไปเลือกที่ลูกศรชี้ลงตรงมุมในส่วนฟ้อนต์ หรือเราจะคลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการจะขีดทับแล้วเลือก Format Cells ก็ได้เช่นกัน จากนั้นจะมีป๊อบอัพ  “Format Cells” เด้งขึ้นมา…