การคำนวนข้ามเวิร์คชีท

เมื่อเรามีข้อมูลหลายๆเวิร์คชีทแล้วเราต้องการที่จะวิเคราะห์หรือต้องการคำนวณข้อมูลเหล่านั้น เพื่อความสะดวกเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวนข้ามเวิร์คชีทได้เช่นกัน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์เดียวกันบนหลายๆเวิร์คชีท ซึ่งเราจะอ้างชื่อของเวิร์คชีทและตามด้วยชื่อเซลล์หรือช่วงของเซลล์ใน Excel เช่น =SUM(sheet1:sheet2!C3) คือ คือจะรวมค่าทุกค่าในเซลล์ C3 ของเวิร์คชีทที่ 1 และชีทที่ 2 หรือเรียกการใช้สูตรนี้ว่าเป็นการเขียนสูตร 3…