คีย์ลัดใน Excel จำง่ายใช้คล่อง

ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณแน่นอนว่าโปรแกรมแรกที่เรานึกถึงก็คือ โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในด้านการคำนวณ การจัดการด้านตาราง และการทำงานในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และเพื่อให้การใช้งานสะดวกและง่ายขึ้นเราจึงมีความจำต้องใช้คีย์ลัดของ Excel เข้ามาในการทำงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในบางส่วนออกไปทำให้เราทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งคีย์ลัดใน Excel ที่เรานิยมใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะ …