วิธีตัดเกรดด้วย Excel ง่ายๆ ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร

วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ Excel มีฟังก์ชันการทำงานด้านการเช็คเงื่อนไขที่เราสามารถนำมาใช้ประยุกต์เขียนสูตรในการตัดเกรดนักเรียนได้เป็นอย่างดี หลาย ๆ ท่านคงจะรู้จักฟังก์ชัน IF ในโปรแกรม Microsoft Excel กันแล้ว ซึ่งฟังก์ชันนี้มีสำหรับเขียนสูตรคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด…

วิธีตัดเกรดนักเรียนใน Excel พร้อมสูตร ทั้งรูปแบบตัวเลขและตัวอักษร

เรามาใช้ฟังก์ชัน IF ในการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษากัน ซึ่งหลายๆอาจจะเคยใช้ฟังก์ชัน IF ในการคำนวณอื่นๆมาก่อนแล้วเพราะว่าฟังก์ชัน IF สามารถใช้ได้ในหลายๆเงื่อนไขของการคำนวณใน Excel เริ่มตั้งแต่เงื่อนไขที่ง่ายๆไปจนถึงเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน โดยเราจะมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดเกรดดังนี้ คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเกรด 4 หรือ…