วิธีตัดเกรดนักเรียนใน Google Sheet

Google Sheet สามารถใช้งานได้ฟรีโดยใช้ Gmail Account ล็อกอินเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถแชร์ให้ผู้ใช้งานคนอื่นเข้ามาทำงานร่วมกันได้ แต่ข้อเสียคือจะต้องมีอินเตอร์เน็ตถึงจะใช้งานได้ วิธีตัดเกรดด้วย Google Sheet ช่วงคะแนนของการตัดเกรดนักเรียนมีดังนี้ ช่วงคะแนน เกรดที่ได้ เกรดตัวอักษร 80…