Nouns คำนาม

คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ คุณสมบัติ สถานที่ต่างๆ หากสิ่ง เหล่านั้นมีชื่อเรียก ก็ล้วนเป็นคำนาม เช่น dog , cat ,…