วิธีใช้สูตรคำนวณอัตโนมัติ Quick Analysis ใน Excel

การคำนวณแบบ Quick Analysis จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วเมื่อคุณต้องการใช้สูตรพื้นฐานต่าง ๆ เพียงแค่เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการนำมาคำนวณและ คลิกปุ่ม Quick Analysis ก็จะมีฟังก์การคำนวณมาให้เราเลือกใช้ ฟังก์ชันการคำนวณใน Quick Analysis มีดังนี้ SUM เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวม…