ฟังก์ชันลำดับใน Excel

ฟังก์ชัน SEQUENCE ใน Excel ใช้สำหรับสร้างอาร์เรย์ของตัวเลขตามลำดับ ฟังก์ชันลำดับที่สามารถใช้ใน Excel ได้คือ Microsoft 365, Excel 2021 วิธีเติมลำดับอัตโนมัติ Excel วิธีเติมลำดับใน Excel…