วิธีเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel

การเลือกแถวและคอลัมน์ใน Excel เป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ ที่ทำให้การทำงานกับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและเลือกข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะนำเสนอการเลือกแถวและคอลัมน์แบบต่างๆ ใน Excel วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel วิธีเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คลิกเลือกที่หัวของคอลัมน์ในส่วนที่เป็นอักษร A…