คณิตศาสตร์ สรุปเรื่องเซต เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง

เซตที่เท่ากัน เซต A เท่ากับ เซต B ก็ต่อเมื่อ A และ B มีสมาชิกเหมือนกัน หมายความว่าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และ…

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเซต

เซต เซต คือ กลุ่มสิ่งต่างๆ และสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นสมาชิก อะไรไม่เป็นสมาชิก สัญลักษณ์ เช่น เซตของสระในภาษาอังกฤษ เขียนในรูปแบบของเซตได้ดังนี้  A = {a, e, i, o,…