ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel อัปเดตใหม่ พร้อมคำอธิบายแท็บเมนูต่าง ๆ

Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ได้ความนิยมมากที่สุด ด้านการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลรูปแบบกราฟต่าง ๆ ก่อนที่จะทำงานหรือใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จะได้รู้ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของโปรแกรม สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เบื้องต้น ดังนี้ Workbook “Workbook” ใน…